Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Podpořené projekty

Katalog lidové architektury

Barrister and Principal, o.p.s., Brno
publikace
20 000,- Kč

ERA 21 Ročník 2015

ERA Média s.r.o., Brno
časopis
60 000,- Kč

Česká architektura 2013-2014

Prostor-Architektura, Interiér, Design o.p.s., Praha
publikace
50 000,- Kč

Kengo Kuma

Architectura o.s./GJF Praha
výstava
30 000,- Kč

Industriál a umění

Lenka Popelová, Praha
publikace
30 000,- Kč

Život a dílo Alfréda Neumanna

Kabinet architektury o.s., Moravská Ostrava
výstava a katalog
50 000,- Kč

Tvorba míst

Společnost pro taneční a múzickou výchovu
výstava A.Caminady - Prášily na Šumavě
30 000,- Kč

Živé proStory Žďár 2015

Žijeme Žďárem o.s., Žďár nad Sázavou
přednášky, workshop a výstava
30 000,- Kč

Sídliště cz

Jitka Molnárová, Konárovice
video, publikace, web
15 000,- Kč

Život v architektuře

Umění do Znojma, z.s.
výstava, přednášky, Den architektury Znojmo
30 000,- Kč

Tištěná architektura

o.s. PLAC, Jablonec nad Nisou
cyklus přednášek ve Vladimírově knihkupectví Jablonec
30 000,- Kč

Jablonec-Gablonz.net

o.s. PLAC, Jablonec nad Nisou
online databáze architektů a staveb
15 000,- Kč

Architektura ve vzdělávání

Kristýna Stará, Praha
zpracování informací pro internetový portál
20 000,- Kč

Offcity architekti 2015

o.s. Offcity, Pardubice
cyklus přednášek
30 000,- Kč

Ostravské přednášky a akce věnované architektuře

Fiducia o.s., Ostrava
cyklus přednášek
40 000,- Kč

Open House Praha 2015

Open House Praha z.ú.
festival
20 000,- Kč

Cena Rudolfa Eitelbetgera za realizaci v oblasti architektury

Za krásnou Olomouc o.s., Olomouc
soutěž a výstava
20 000,- Kč

Základy urbanistické gramotnosti

4AM z.s. Brno
výstava
50 000,- Kč

Konsonance moderny

4AM z.s. Brno
dokumetární film
30 000,- Kč

Vo Trong Nghia Architects

Galerie architektury Brno o.s.
výstava
75 000,- Kč

6 přednášek o architektuře

Aarchitektura o.s., Zlín
cyklus sympozií
30 000,- Kč

Mezinárodní den architektury 2015

o.s. Kruh, Praha
oslava dne architektury
100 000,- Kč

Švýcarsko-české inspirace

o.s. Kruh, Praha
sborník textů
30 000,- Kč

Architektky

o.s. Kruh, Praha
cyklus přednášek
40 000,- Kč

Publikace o urban.kompozicích území prům.podniků

Tereza Vokurková, Jablonec nad Nisou
publikace
30 000,- Kč

Lidová škola urbanismu

Praguewatch o.s. Praha
cyklus přednášek
15 000,- Kč

24 Bauwerke/24staveb

Markéta Mráčková Praha
publikace
30 000,- Kč

Auguste Perret a česká architektura

Nakladatelství Aula, Praha
publikace
30 000,- Kč

2015  2014 >

Aktuality

Industruální topografe, architektura konverzí, ČR 2005-2015

vernisáž výstavy v GJF v úterý 16.12.2014 v 19.00
Bližší informace:
http://www.gjf.cz/pripravujeme/industrialni-topografie-architektura-konverzi-2005-2015/

O jablku a dalších - křest průvodce

O jablku a dalších - průvodce po výtvarném umění 60.až 80. let 20.století ve veřejném prostoru Jablonce nad Nisou bude pokřtěn 10.12.2014 od 18:30 ve Vladimírově knihkupectví, Mírové náměstí 11,
Jablonec nad Nisou

Placv

Obecní dům Brno & hosté 2014

Vernisáž proběhne v úterý 9. prosince 2014 v 18.30 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno a nového bistra MFG Minimalistische Feste Gruppe.

Spolek Obecní dům Brno byl založen v roce 1989. Po společných výstavách, proběhnuvších v letech 1997 a 2002, bude nyní představena nová přehlídka prací členů spolku a jejich hostů. Kdo by ve vystavených návrzích a stavbách hledal společné či sjednocující formální, estetické či dokonce filozofické prvky a postoje, bude zklamán, neboť dostředivou silou spolku není žádná určitá doktrína či styl. Tou je spíše usilování o architekturu, ovlivněné společně sdíleným prostorem dnes provincionálního středoevropského města. Možná je to právě míra ve svém součtu společné energie do onoho usilování vložená, která ustavuje hranice spolku.

Více informací naleznete na webových stránkách galerie:
http://www.galeriearchitektury.cz/2014/12/obecni-dum-brno-hoste-2014-abychom.html
nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/events/1566669423564080/

GAB Obecni dum

Výběrové řízení na rozdělení grantů NČA pro rok 2015

SR NČA vyhlásil výběrové řízení na rozdělení grantů pro rok 2015. Rozdělena bude částka 1 000 000 Kč.
Bližší informace naleznete na: vyhlášení granty2015

2 přednášky o švýcarské architektuře organizované o.s. Kruh

4.12.2014 od 19.30 v Kině Světozor
přednáškový večer architektů z renomovaného švýcarského Studia Basel - Vesny Jovanović a Martina Tattary, který se uskuteční již příští týden 4. prosince v Kině Světozor od 19.30. Tématem budou aktuálně i u nás často skloňované pojmy: sídelní kaše, město prorůstající do krajiny, zahušťování města...
V pátek pak proběhne pracovní skupina s přednášejícími a českými experty a politiky na půdě ČKA - viz. pozvánka níže, na kterou jste taktéž zváni.

Růžena Žertová a archeologie české poválečné architektury

UKG cyklus o české architektuře: Petr Klíma
Zveme vás na 28. díl přednáškového cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci UKRADENÉ GALERIE. Pozvání tentokrát přijal plzeňský architekt a teoretik Petr Klíma s přednáškou na téma Růžena Žertová a archeologie české poválené architektury.
Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 27.11.2014 od 21 hod před obchodním domem Kotva (Náměstí Republiky 8).
Petr Klíma je architekt a historik architektury. Vystudoval FF ZČU, FA ČVUT a VŠUP. Několik let působil na Fakultě designu a umění ZČU; i nadále zde přednáší. Je autorem projektu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975 a editorem nyní dokončované monografie Růženy Žertové. Od roku 2011 je aktivní ve společnosti Plzeň 2015, kde připravuje akce a projekty spjaté s architekturou a veřejným prostorem – aktuálně zejména Plzeňský architektonický manuál.

Volby do SR a DR NČA 2014

Správní rada NČA na svém zasedání dne 1.10.2014 vyhlásila volby do správní a dozorčí rady nadace, a to na dvě místa ve správní a jedno místo v dozorčí radě.
Bližší informace naleznete v části Nadace / Složení orgánů.
V 1. kole voleb, které se konaly dne 5.11.2014, byl zvolen do správní rady NČA Jakub Fišer. Druhé kolo voleb proběhne na příštím zasedání správní rady 4.12.2014, další návrhy kandidátů je možno podávat do 1.12.2014.

Cyklus přednášek Kruh: Andrea Deplazes + Joseph Schwartz

čtvrtek 6.11.2014 v 19.30 v Kině Světozor vystoupí oceňovaný švýcarský architekt Andrea Deplazes a uznávaný statik Joseph Schwartz.

Dvoupřednáška navazuje na cyklus přednášek reflektujících aktuální tendence ve švýcarské architektuře - dlouhodobě jedné z nejinspirativnějších architektur v Evropě a otevírá různá témata. Tentokrát se bude týkat spolupráce architekta a inženýra.
V pátek 7.11.2014 na toto téma proběhne pracovní skupina s názevem: "Idea, konstrukce a realita. Navrhování konstrukcí a architektura" od 9.30 do 15.00 na půdě ČKA. Diskuze se zúčastní oba účinkující a několik českých odborníků z řad architektů, teoretiků, novinářů a zástupců neziskovek na půdě ČKA. Listopadová pracovní skupina je otevřena i pro veřejnost.

Nová architektura v Jižním Tyrolsku

Vernisáž výstavy proběhne v prostorách Galerie Architektury Brno ve středu 5. listopadu 2014 v 18.00 hodin.

Pořadatelé:
Kunst Meran im Haus Der Sparkasse,
Galerie Architektury Brno
Galerie Jaroslava Fragnera
ve spolupráci s Südtiroler Künstlerbund, Architekturstiftung Südtirol

Vznik a vývoj továrního areálu firmy Baťa

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně Vás srdečně zve na přednášku kurátorky Ladislavy Horňákové
Vznik a vývoj továrního areálu firmy Baťa
v úterý 4. listopadu 2014 v 17 hodin
ve 2. podlaží budovy 14 továrního areálu ve Zlíně

Jan Tilinger - Sluneční škola v Kargyaku

Zveme vás na 27. díl přednáškového cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci UKRADENÉ GALERIE. Pozvání tentokrát přijal Jan Tilinger, který představí projekt školy v Kargyaku v indickém Himaláji. Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 30.10.2014 od 21 hod na vyhlídce na Dobešce.

Formy rozvojových projektů evropanů mají různé umístění a různé podoby. Honza Tilinger se pokusil v nejodlehlejší vesnici světa, pět dní chůze od nejbližší silnice, ve výšce 4200 m, vybudovat projekt, a to takovým způsobem, aby zohlednil faktory samo-udržitelnosti a replikovanosti projektu s respektem k místní kultuře a tradicím materiálovým a technologickým. Po několika letech výzkumu oblasti po různých stránkách vyprojektoval školu a tu s Občanským sdružením Surya postavil. Surya byla založena v roce 2006 s hlavním cílem postavit a rozjet kargyackou školu a teď míří na další podobné projekty. Sluneční škola byla dokončena na podzim roku 2008 a už šestým rokem slouží místním lidem, za tu dobu se stala i předlohou pro další podobné stavby v oblasti. Po pěti letech neustálé přítomnosti střídajících se dobrovolných učitelů byla v roce 2013 svěřena k řízení vesnické radě. Surya stále zajišťuje soukromé učitele, uniformy a učebnice pro žáky a v letních měsících prostřednictvím dobrovolníků kontroluje stav výuky, kvalitu učitelů, zdraví dětí a stav budovy a školního skleníku.
Honza v současné době přednáší Stavební inženýrství v rozvojových zemích na Stavební fakultě ČVUT, pracuje pro Lucenburskou vládu jako stavební auditor rozvojových projektů v Asii a se svou ženou vedou školu dovedností a řemesel Takuara.

Lucie Stejskalová / Myslet město: současné městské strategie

Křest knihy vydané VŠUP proběhne ve čtvrtek 23.10.2014 od 18.00 Café Neustadt, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Punk v GJF

Čtvrtek 16.10. od 19:00 v Galerii Jaroslava Fragnera:

výstava v GJF / Punk v české architektuře
výstava v lapidariu / Nahraj!
koncert / Plexis & Paramones

Den architektury 4. - 5.10. 2014

Den architektury 4. - 5.10. 2014
Vyražte s námi do ulic a mezi domy v těchto městech:
Beroun, Brno, Bystřice pod Hostýnem, Černošice, Červený Kostelec, České Budějovice, Český Dub, Český Těšín, Dačice, Havířov, Duchcov, Hlučín, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jeseník, Jihlava, Kokořínsko, Kolín, Kroměříž, Kyjov, Liberec, Litoměřice, Mariánské lázně, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Planá, Plzeň, Praha, Přerov, Roudnice nad Labem, Roztoky u Prahy, Rychnov nad Kněžnou, Řevnice, Semily, Strakonice, Teplice, Teplice nad Bečvou, Lomnice nad Popelkou, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Vodňany, Volyně, Vysoké Mýto, Znojmo, Žatec, SK: Štrbské Pleso, Piešťany, Košice.

www.denarchitektury.cz

Ondřej Stehlík: Brno postavené nepostavené

křest knihy Brno postavené nepostavené, vydané Nakladatelstvím VUTIUM
proběhne v prostorách Galerie Architektury Brno ve středu 1. října 2014 v 16:00 hodin.

cyklus přednášek Kruh: Adam Caruso a Laurent Stalder

čt 02/10/14, 19:30 dvě přednášky: architekt ADAM CARUSO: "Klam modernity" a teoretik architektury LAURENT STALDER: "Ani stará ani nová, o hledání autonomní architektury"
o.s. Kruh a prestižní Fakulta architektury na ETH v Curychu uvádí pátý přednáškový večer z úspěšného cyklu „Švýcarsko-české inspirace“, který je spolufinancován z Fondu partnerství programu Švýcarsko-české spolupráce. Podzimní cyklus zahájí ve čtvrtek 2. října v Kině Světozor architekt Adam Caruso svou přednáškou "Klam modernity" a teoretik architektury Laurent Stalder přednáškou "Ani stará ani nová, o hledání autonomní architektury".
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, zdarma

Česká republika - moderní architektura / Čechy

Křest knihy vydané Zlatým řezem proběhne v úterý 30.9.2014 od 17 hodin na Fakultě architektury v Praze - Dejvicích. Kniha je závěrečným dílem ediční řady průvodců Zlatého řezu po moderní architektuře na území ČR a mapuje dědictví stavební kultury v Čechách mimo hlavní město Prahu od počátku 20. století do současnosti.

BAND - mladá katalánská architektura

Vernisáž výstavy proběhne v prostorách Galerie Architektury 24. září 2014 v 18:00.
Výstava potrvá do 24. listopadu 2014 a bude ji možno navštívit denně od 10:00 do 18:00 hodin.

Galerie Architektury pokračuje v prezentaci současné evropské/světové architektury. Další výstava představí nastupující španělskou generaci architektů, katalánské studio BAND (Barcelona Architecture ´N´ Design). BAND překvapuje svěží a zajímavou tvorbou. Studio nedávno vzniklo fúzí tří architektonických kanceláří a spojuje pětici architektů (Josep Ferrando Bramona, Olga Felip spolu s Josepem Campsom a Eugeni Bach s manželkou Annou). Ti vycházejí z filozofie a atmosféry katalánské metropole. V jejich stavbách se spojuje místní kultura, podnikavost, úsilí, vzdělání i vášeň.

Po vernisáži se návštěvníci mohou těšit na nově otevřenou kulinarii MFG – Minimalistische Feste Gruppe – kulinarie bez kompromisů, která je přístupná přímo z haly Galerie architektury, nebo schodištěm z vnitrobloku za Poutníkem. Domácí kuchyně („osterie“ jako v Římě) využívá běžně dostupné městské čerstvé suroviny pro přípravu pokrmů podle francouzských, italských a moravských rodinných receptur. Předvádí souhru jídla, vína a prostředí v minimalistickém podání. Útulný a zcela nekuřácký prostor v srdci Brna, veranda, terasa a spolupráce s mladými absolventy fakult architektury v Brně a Ostravě slibují nevšední zážitek obnovy české kulinární tradice.
Odkaz na stažení tiskových materiálů:
https://www.dropbox.com/sh/l7sl8sap4c9oast/AAB1xD-MV21kKj-C3a_Sjvt2a?dl=0

BAND - mladsá katalánská architektura

Ukradená galerie - The Builders

UKRADENÉ GALERIE. Pozvání tentokrát přijali THE BUILDERS. Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 28.8.2014 od 21 hod pod Negrelliho viaduktem v pražském Karlíně.

Studio tvoří architekti Lukáš Brom, David Kazický a Štěpán Tláskal. Na prvních společných projektech pracovali již v průběhu studia a po absolvování fakulty architektury v Liberci založili v roce 2008 ateliér s názvem The Builders.

"Snažíme se být dobří ve čtení zadání našich klientů. Necháváme se ovlivnit, ale i rádi stavíme investorům výzvy. Hledáme inspiraci v obyčejném. Stavby jsou příběhy konkrétních lidí, jejich zkušeností a pohledu na život - a to je skvělé!"

Současná dánská architektura

GAB / Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
vernisáž: úterý 29. července 2014 v 18.30 hod, výstava potrvá do 31. srpna 2013
http://www.galeriearchitektury.cz/2014/07/soucasna-danska-architektura.html

úterý 19.8.2014 v 18:00 přednáška Petra Šmídka o Současné dánské architektuře,
Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
událost na FB: http://goo.gl/Osaib5

RES PUBLICA / veřejná stavba - veřejný prostor - veřejné finance

dovolujeme si Vás pozvat na výstavu nejlepších prací Ústavu navrhování 2 Fakulty architektury VUT v Brně, který obdržel v letošní Ceně Bohuslava Fuchse ocenění za “nejlepší ateliér”.

RES PUBLICA / veřejná stavba - veřejný prostor – veřejné finance

Zahájení výstavy proběhne v úterý 8. července 2014 v 18.00 hod
v prostorách Galerie Architektury Brno na ulici Starobrněnské

Více informací najdete na www.galeriearchitektury.cz a na facebooku: www.fb.me/galeriearchitektury.

Královská cesta na scestí

Oddělení kulturologie při Ústavu etnologie FF UK ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK, Spolkem Královské cesty a Klubem Za starou Prahu bude pořádat ve středu 1.října 2014 od od 10:00 v Modré posluchárně (místnost č. 138), Celetná 20 konferenci Královská cesta na scestí.
Konference se zaměří na současný stav a budoucnost Královské cesty, trasy a symbolu historického jádra Prahy, zapsané v Pražské památkové rezervaci − UNESCO. Cílem konference je upozornit na nekontrolovatelný a doposud nestanovený architektonický, urbanistický, sociální, ekologický, environmentální, demografický nebo i estetický a funkční vývoj Královské cesty. Konference usiluje zdůraznit dosavadní vývoj Královské cesty a poukázat na jeho možné skryté přínosy, omezení, ohrožení a perspektivy.
Termín zaslání abstraktů (max. 300 slov): 10. září 2014

Královská cesta Praha

Krajina-město-veřejný prostor

V rámci LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014 se v úterý 24.června v 19.00 koná v Galerii Jaroslava Fragnera radi HOLANDSKÝ VEČER.
Jeho součástí bude přednáška holanského architekta Lodewijka Baljona a křest knihy k aktuální výstavě
CzechScape/Portrét současné české architektury.
Dále vystoupí kapela When We Are Wild (NL).
Více informací naleznete na:
http://www.gjf.cz/aktualne/holandsky-vecer/,
www.landscape-festival.cz a www.baljon.nl.

zveme Vás na zahájeni LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014,
v úterý 17. června 2014 v 18 hodin na Nákladovém nádraži Žižkov, Jana Želivského 2, Praha 3.
Vstup na zahájení je volný a zdarma.
Oděv neformální, zahrádkářský. Rýče a hrábě vítány.
Výstava potrvá do 9. září 2014, otevřeno denně 13 – 21 hod – bar – pláž –wifi free.
Více na www.landscape-festival.cz, www.nakladovenadrazizizkov.cz
GÜNTER VOGT Krajina měst / ÁKOS MORAVÁNSZKY Stavět oblaka.

5. 6. / 19.30 / Kino Světozor (Vodičkova 41, Praha 1)
Atmosféry a švýcarská architektura - přednáška o symbióze současné architektury s krajinou

Brněnští němečtí architekti

úterý 20.5.2014 v 18:00 vernisáž výstavy v Galerii architektury Brno (GAB)
BRNĚNŠTÍ NĚMEČTÍ ARCHITEKTI

Zahájení výstavy, představení monografie a komentovaná prohlídka proběhne
Výstava potrvá do 20. června 2014.

Švýcarská inspirace: Fabio Gramazio a Tony Kotnik

čt 15/05/14, 19:30 Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
Fabio Gramazio a Tony Kotnik
Jak roboti mění architekturu? Co nového do navrhování a stavění přináší potenciál současné digitální technologie? Jak dalece konstrukce ovlivňuje architekturu? Jaká je dynamika vztahů mezi návrhem, geometrií a samotnou stavbou?

Kruh Kotnik

Dopisy Jaromíra Krejcara

7. 5., 25. 5. a 31. 5. 2014 scénické čtení v Malé dvoraně Veletržního paláce,
Jedná se zpracování 3 dopisů architekta Jaromíra Krejcara Romanu Jacobsenovi o úzkosti, emigraci a morálním statutu člověka v mezní situaci. Formálně se jedná o stylizované scénické čtení s výrazným výtvarným rukopisem. Projekt vzniká v koprodukci Studia Hrdinů a Lektorského oddělení Národní Galerie jako reakce na výstavu „Příběh Veletržního paláce“.

OpenAirArena GJF

5.5.2014 GJF v 18:00
Přednáška Richarda Biegla, odhalení instalace Pivni fontany Martina Klody a koncert česko-finsko-holandské garáž rockové kapely Spermbankers!

Atelier 8000

V úterý 29.dubna v 19.00 proběhne v Galerii Jaroslava Fragnera zahájení výstavy a křest publikace
věnované Jiřímu Stříteckému a Ateliéru 8000

O ARCHITEKTUŘE VÍC!

O ARCHITEKTUŘE VÍC!
středa 23. dubna 2014 v 18.00, České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Téma č. 1: EXPORT - IMPORT / Architektonické služby jako vývozní komodita
Diskusi moderuje Adam Gebrian,
Hosté: Jan Magasanik, Martin Hejl, Irena Šebová a Tomáš Král

České centrum Praha ve spolupráci s architektonickým časopisem ERA21 připravují pro rok 2014 novou sérii moderovaných diskusí s osobnostmi české a zahraniční architektury, určených zejména široké veřejnosti. Debatní cyklus se dotkne žhavých společenských témat, která rezonují jak u nás, tak za hranicemi.
Obsah tematicky zaměřených diskusí vychází ze zpracovávaných i nově připravovaných čísel odborného architektonického časopisu ERA21. Jsou výsledkem pečlivé redakční práce a nově navázaných kontaktů s předními světovými i domácími specialisty. Budou moderovány vedoucími redaktory čísel. U diskusního stolu se sejdou odborníci z České republiky i ze zahraničí. Autorem konceptu založeného na mezinárodním rozměru architektonické tvorby a sdílení nejaktuálnějších poznatků a široké propagaci architektury směrem k veřejnosti je Osamu Okamura.

Více informací na http://prague.czechcentres.cz/novinky/o-architekture-vic-no1/

Architektura ČC

Česká architektura 2012-2013

Ročenka představuje 35 nejzajímavějších staveb vybraných architektem Zdeňkem Jiranem.
Křest proběhne ve čtvrtek 17. dubna 2014 v 18.30 hodin v Observatoři Žižkovské televizní věže,
Mahlerovy sady 1, Praha 3.

Cyklus Švýcarská inspirace - dvě přednášky

čt 03/04/14, 19:30 Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
Philip Ursprung, Stavěné obrazy: Herzog & de Meuron + Tom Emerson: Nikdy moderní
Přednáška je v angličtině, tlumočena do češtiny, pro všechny zdarma.
Na přednášku naváže pracovní skupina českých odborníků s Philipem Ursprungem a Tomem Emersonem na půdě ČKA, Josefská 34/6, 118 00, Praha 1

tisk zpráva Emerson
emerson

Výstava 8+8 v GAB / Knesl+Kynčl Architekti

Vernisáž pátek 4.4.2014 od 19:00, výstava bude otevřena do 5.5.2014,
komentovaná prohlídka s přednáškou 29.4.2014 od 19:00

V Galerii Architektury Brno bude od 5. dubna do 5. května 2014 k vidění výstava 8 + 8, která představí 16 rodinných domů navržených architekty ze studia knesl + kynčl architekti. Ti si pro svou brněnskou výstavu, která je volným pokračováním loňské retrospektivní výstavy v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, vybrali téma, jež je v jejich práci hojně zastoupeno a zároveň je tématem „lokálním“ – rodinné domy. Až na jednu výjimku se všechny prezentované domy nacházejí v Brně či jeho blízkém okolí.

kynčl GAB

Vědecká konference za záchranu kostela v Horním Jiřetíně

28.3.2014 kulturní dům města Horní Jiřetín

Ukradená galerie - 21.díl cyklu o mladé české architektuře

Čtvrtek 20.3.2014 GALERIE, od 21 hod v UKRAmodulu pod Negrelliho viaduktem (na rohu ulic Za Poříčskou bránou a Prvního pluku) se představí duo z atelieru PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI.Výstava spolu s přednáškou proběhne tento čtvrtek 20. 3. od 21 hod v UKRAmodulu pod Negrelliho viaduktem (na rohu ulic Za Poříčskou bránou a Prvního pluku).
Kancelář založili Martin Prokš a Marek Přikryl v roce 2011 po předchozí spolupráci během studií na FA ČVUT v Praze, kde oba diplomovali v roce 2010 v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové.
Ing. arch. Martin Prokš (*1980 v Jihlavě)
Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. Prošel školou Aleny Šrámkové, Petra Hájka a Jana Šépky, 3 roky studoval Pozemní stavitelství na Stavební fakultě ČVUT. Pracoval například v kancelářích Petra Hájka a Tomáše Hradečného.
Ing. arch. MgA. Marek Přikryl (*1983 v Praze)
Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. V roce 2013 dokončil studium na Škole architektury na pražské AVU. V rámci pobytů v zahraničí pracoval v kancelářích Productora v Mexico City a Renzo Piano Building Workshop v Janově. V Praze spolupracoval s ateliérem Aulík-Fišer a Šépka architekti. Vedle architektonické praxe spolupracuje na krajinářských site-specific projektech s Janem Trejbalem.

Čtvrtek 27.3 od 19 hod v Děčíně Podmoklech na rohu ulic Zbrojnická a Tržní. Přijďte a oslavte s A1Architects první výročí fungování cyklu o architektuře v Děčíně!
A1ARCHITECTS
„Výjimečnost našeho života utvářejí na první pohled nepodstatné detaily. Při své práci hledáme kouzlo těchto maličkostí v obyčejných věcech kolem nás, které nás inspirují…“
První samostatné projekty členů ateliéru A1Architects spadají do roku 2003. V roce 2005 se v Praze začíná formovat studio a kreativní dílna A1Architects, jejíž jádro tvoří Lenka Křemenová a David Maštálka, původně spolužáci z ateliéru architektury s označením A1 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V letech 05 – 09 spolupracoval na některých projektech v ateliéru Jakub Filip Novák. Od roku 2012 se přidává k týmu další architektka Tereza Schneiderová a od konce roku 2013 také architekt Matěj Žaloudek. Na některých projektech se úzce podílí také grafická designérka, Davidova sestra Marta Maštálková.

Architektura mimo tradiční centra

ve středu 26.3.2014 vernisáž dvou výstav na stejné téma:
od 18:00 v Galerii Slovenského institutu v Praze
od 19:00 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze

Offcity architekti 2014

Irena Vostracká: Rozvoj a plánování města
26.3.2014 v 19:00 Divadlo 29, Pardubice

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014

21. ročník soutěžní přehlídky

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014
- NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU
Termíny:
Uzávěrka pro doručení přihlášeného díla včetně dokumentace: do 7. března 2014 do 16°° hod.
v Obci architektů, Bělohorská 10, Praha 6 – Břevnov, paní Iva Brunclíková
Zasedání poroty 13. – 16. 3. 2014
Vyhlášení výsledků s předáním cen na Galavečeru dne 13. 5. 2014 od 17 °° hod. v Národní galerii, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Výstava prací vernisáž 13. 5. 2014, výstava trvá do 13. června 2014 v prostorách NG a poté putuje do dalších českých a zahraničních měst.
Podmínky: viz níže

GPA

MCA ATELIÉR / STŮL U OKNA, NA STOLE KNIHA

Dům umění / Galerie současného umění, náměstí Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice MCA
čtvrtek 20.3.2014 od 18:00 hod. Vernisáž

Christian Kerez

čt 06/03/14, 19:30
Aula Právnické fakulty UK, nám Curieových 7, Praha 1

Kruh a Fakulta architektury ETH vás zvou na přednášku švýcarského architekta Christiana Kereze, která zahájí cyklus „Švýcarsko-české inspirace“, který je spolufinancován Programem švýcarsko-české spolupráce

Christian Kerez se narodil ve venezuelském Maracaibu v roce 1962. Nejprve se intenzivně věnoval fotografování architektury. V roce 1993 si v Curychu založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 2001 hostoval na ETH v Curychu, o dva roky později se zde stal docentem a za dalších šest let profesorem. Momentálně se účastní mnoha rozličných projektů ve Francii, České republice, Brazílii a Číně.
www.kerez.ch

Heinrich Lauterbach

čtvrtek 6.3.2014 od 17:30 v GJF
Komentovaná prohlídka prof. Vladimíra Šlapety výstavou Heinrich Lauterbach / Architekt vratislavskeho modernismu spojená s přednáškou zaměřenou na architektovy realizace v Jablonci nad Nisou
Více na: http://www.gjf.cz/pripravujeme/prednaska-prof-slapety-heinrich-lauterbach/

Ukradená galerie Děčín / A1Architects

Čtvrtek 27.3 od 19 hod v Děčíně Podmoklech na rohu ulic Zbrojnická a Tržní. Přijďte a oslavte s A1Architects první výročí fungování cyklu o architektuře v Děčíně!
A1ARCHITECTS
„Výjimečnost našeho života utvářejí na první pohled nepodstatné detaily. Při své práci hledáme kouzlo těchto maličkostí v obyčejných věcech kolem nás, které nás inspirují…“

První samostatné projekty členů ateliéru A1Architects spadají do roku 2003. V roce 2005 se v Praze začíná formovat studio a kreativní dílna A1Architects, jejíž jádro tvoří Lenka Křemenová a David Maštálka, původně spolužáci z ateliéru architektury s označením A1 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V letech 05 – 09 spolupracoval na některých projektech v ateliéru Jakub Filip Novák. Od roku 2012 se přidává k týmu další architektka Tereza Schneiderová a od konce roku 2013 také architekt Matěj Žaloudek. Na některých projektech se úzce podílí také grafická designérka, Davidova sestra Marta Maštálková.


Tak jako vždy v UKG Děčíně bude výstava zahájena u nástěnky a přednáška proběhne v baru Bodenbach (cca 2 min chůze).

Zvi Hecker

Kabinet architektury / Dům umění – Velký sál / Ostrava / 7. 3. – 27. 4. 2014 / vernisáž 6. 3. 2014 v 17.00 hodin
Zvi Hecker – narodil se roku 1931 v Krakově, vyrostl v Samarkandu, studoval architekturu na Technionu v Haifě a malířství na Avni Institute of Art and Design v Tel Avivu. Učil architekturu na Lavalově univerzitě v Quebeku a na univerzitě užitého umění ve Vídni. V roce 1960 se začal věnovat praktické činnosti v Tel Avivu a od roku 1991 pracuje v Berlíně.
Výstava je součástí mezinárodního festivaul Archikultura 2014, který se bude konat od 6. března až do konce dubna v Ostravě, Glivicích, Katovicích a Žilině. / http://kabinetarchitektury.cz/tema/archikultura-2014/

Dušan na Scénu

27.2.2014 od 19:00 Nová Scéna ND v Praze
21.ročník studentské soutěže o nejlepší projekty a ateliéry na FA ČVUT v Praze

Heinrich Lauterbach / Architekt vratislavského modernismu

vernisáž výstavy v utery 11. února 2014 v 19 hodin v Galerii Jaroslava Fragnera.
Výstava potrvá do 16. března 2014.
Vice informaci na http://www.gjf.cz/pripravujeme/heinrich-lauterbach/.

6.3.2014 od 17:30 proběhne v Galerii Jaroslava Fragnera přednáška Vladimíra Šlapety

OFIS ARHITEKTI 2001-2012 / Inspirující limity

výstava slovinského architektonického studia v GAB v Brně ve dnech 11.2.-7.3.2014
Vernisáž 11.2.2014 od 18:00 v GAB
přednáška Roka Omana 11.2.2014 od 15:00 FA VUT v Brně, aula A310

Tisková zpráva OFIS

Ještěd f kleci

29.1.2014 od 19:00 atelier F v Liberci

Výběrové řízení na rozdělení grantů NČA pro rok 2014

Dne 22.1.2014 zasedala grantová komise NČA ve složení Karolina Jirkalová, Ladislav Kuba, Jan Šépka, Rostislav Švácha, Jaroslav Zima a členové správní rady NČA Aleš Burian, Jan Kasl, Martin Peterka. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 55 projektů, grantová komise vybrala 26 projektů, mezi které rozdělila částku 800.000 Kč.
Vybrané projekty a výše grantů budou zveřejněny po schválení výsledku výběrového řízení správní rady NČA.

Přednáška Petera Kise a Hanse Petera Halbrittera

GJF zve na přednášku
architekta Petera Kise/ PLANT - Atelier Péter Kis (HU)
a
Hanse Petera Halbrittera/ Architekten Halbritter u. Halbritter (AT),
ktera se uskutecni ve ctvrtek 16. ledna od 18 hodin
v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1.

Prednaska bude v anglickem a ceskem (simultanni preklad z nemciny) jazyce .
Vstup zdarma.

Desakralizace sokoloven

čtvrtek 9.1.2014 v 17:00 budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
přednáška Rostislava Šváchy

Nová restaurace Minimalistische Feste Gruppe

V prostorách bývalé restaurace Áčko v brněnském domě bude v nejbližší době otevřena nová restaurace Minimalistische Feste Gruppe – kulinarie bez kompromisů, která bude přístupná přímo z haly Galerie architektury, nebo schodištěm z vnitrobloku za Poutníkem. Domácí kuchyně („osterie“ jako v Římě) využívá běžně dostupné městské čerstvé suroviny pro přípravu pokrmů podle francouzských, italských a moravských rodinných receptur. Předvádí souhru jídla, vína a prostředí v minimalistickém podání. Útulný a zcela nekuřácký prostor v srdci Brna, veranda, terasa a spolupráce s mladými absolventy fakult architektury v Brně a Ostravě slibují nevšední zážitek obnovy české kulinární tradice.

Výběrové řízení na pronájem prostor v Brně

NČA vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obchodních prostor v přízemí objektu Starobrněnská 16/18 o výměře 114 m2 (prostory současné pivnice Poutník). Minimální výše měsíčního nájemného 35.000 Kč, prostory budou k dispozici v prosinci 2014.
Nabídky posílejte na adresu: nca@nca.info do 31.10.2014,
kontaktní osoby: ing. Vladimír Čech 602545247, ing. Marie Krátká 604208545
Výběrového řízení se účastnily celkem 4 firmy, správní rada se nakonec rozhodla pro původního provozovatele společnost Astram, se kterou zahájia jednání o podobě nové nájemní smlouvy.