Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Podpořené projekty

Česká architektura 2012-2013

30.000,-
Ročenka představuje 35 nejzajímavějších staveb vybraných architektem Zdeňkem Jiranem.
Křest proběhl ve čtvrtek 17. dubna 2014 v 18.30 hodin v Observatoři Žižkovské televizní věže,
Mahlerovy sady 1, Praha 3.

Švýcarská inspirace

40.000,-
Kruh o.s. ve spolupráci s Fakultou architektury ETH v Curychu připravili pro zájemce o architekturu prestižní cyklus přednášek s názvem Švýcarsko-české inspirace. Během letošního roku v Praze vystoupí řada špičkových architektů, teoretiků a historiků architektury.
Představí aktuální tendence ve světové architektuře, a to jak na praktické, tak teoretické rovině, a přiblíží publiku švýcarskou architekturu, která je jednou z nejkompaktnějších a nejinspirativnějších architektur v Evropě. Všechny přednášky jsou zdarma a budou simultánně tlumočeny do českého jazyka. Projekt navazuje na úspěšné a divácky velmi navštěvované cykly představující architekturu jednotlivých evropských zemí – cyklus francouzský, španělský a holandský.
Sedm přednáškových a diskusních večerů bude probíhat do března 2014. Cyklus otevře ve čtvrtek 6. 3. 2014 architekt Christian Kerez, který v současnosti projektuje netradiční rodinný dům i do České republiky. Christian Kerez se narodil v roce 1962 ve Venezuele a vystudoval architekturu na škole ETH, kterou zároveň na přednášce bude zastupovat již jako profesor. Nejprve se intenzivně věnoval publikování na téma fotografie architektury, v současnosti se věnuje návrhům a pracuje na rozdílných projektech různého rozsahu ve Francii, České republice, Brazílii nebo Číně. Jeho projekty se objevují na většině významných přehlídek současného umění a architektury a věnují se jim prestižní světová média. Mezi jeho nejzajímavější realizace patří Muzeum umění ve Vaduzu – černý objekt uprostřed města, který projektoval společně s kanceláří Morger & Degelo Architects, a dále hojně publikovaná prosklená novostavba školy s odvážnou konstrukcí v Leutschenbachu v Curychu. Proslavil se ale i drobnou stavbou kapličky v betonu (Oberrealta Chapel) v 90. letech.

čt 06/03/14, 19:30 Christian Kerez
Aula Právnické fakulty UK, nám Curieových 7, Praha 1
Christian Kerez se narodil ve venezuelském Maracaibu v roce 1962. Nejprve se intenzivně věnoval fotografování architektury. V roce 1993 si v Curychu založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 2001 hostoval na ETH v Curychu, o dva roky později se zde stal docentem a za dalších šest let profesorem. Momentálně se účastní mnoha rozličných projektů ve Francii, České republice, Brazílii a Číně.
www.kerez.ch

čt 03/04/14, 19:30 dvě přednášky: Philip Ursprung a Tom Emerson
Philip Ursprung Stavěné obrazy: Herzog & de Meuron
Tom Emerson: Nikdy moderní.
Philip Ursprung je profesorem dějin umění a architektury na ETH v Curychu a na své přednášce s názvem Stavěné obrazy: Herzog & de Meuron ukáže, jak se švýcarské duo Herzog a de Meuron, jedni z nejvýznamnějších architektů současnosti, podílejí na tzv. „ikonickém obratu“ v architektuře. Jacques Herzog a Pierre de Meuron z Basileje společně tvoří od roku 1978. Pro své výjimečné stavby, kde propojují architekturu s výtvarným uměním, byli v roce 2001 oceněni prestižní Pritzkerovou cenou pro architekturu. Spolupracují s významnými umělci jako je Thomas Ruff, Jeff Wall nebo Ai Weiwei (Pekingský národní stadion, tzv. Ptačí hnízdo, 2008, nebo Serpentine Gallery Pavilion, 2012). Philip Ursprung byl v roce 2002 přizván, aby ve spolupráci s těmito architekty připravil v roce 2002 výstavu Herzog & de Meuron: Archeology of the Mind (Herzog & de Meuron: archeologie mysli) a katalog Herzog & de Meuron: Natural History (Herzog & de Meuron: přirozená historie; 2002). Je také editorem sborníku Caruso St John: Almost Everything (Caruso St John: téměř vše; 2008) v níž představuje práci významného londýnského architekta Adama Carusa, který rovněž v říjnu vystoupí v Praze a který působí na ETH v Curychu.
Více o architektech Jacques Herzog a Pierre de Meuron naleznete zde: https://www.herzogdemeuron.com/index.html
Tom Emerson ve své přednášce Nikdy moderní ukáže, že znovu využívání (re-use) se postupně stává hlavním paradigmatem architektury 21. století na západě a střídá tak modernistické paradigma stavět vše nově. Tom Emerson v roce 2001 založil v Londýně společně se Stephanie Macdonaldovou ateliér 6a architects , který se již od počátku stal jedním z nejuznávanějších architektonických kanceláří v Británii. 6a architects zrealizovalo několik galerií současného umění v Londýně, ve svých návrzích se zabývají znovuvyužíváním již existujících prvků či toho, co je zrovna po ruce. Nejde jen o opětovné využívání starých budov nebo jejich materiálů, ale také o recyklaci příběhů, které podporují vznik nového autorského přístupu. V roce 2012 obdrželi 6a architects ocenění Schelling Medal za architekturu a Národní cenu RIBA. Pod názvem Never Modern (Nikdy moderní) vyšla v minulém roce v nakladatelství Park Books kniha, v níž se Irénée Scalbertová věnuje roli příběhu, historie a přivlastňování v práci ateliéru 6a architects.
Tom Emerson od roku 2010 působí jako profesor architektury a designu na curyšské ETH. Společně se studenty realizuje modely velikosti pavilonů, na nichž si studenti zkoušejí jak konstrukční možnosti materiálů, tak prostorové vlastnosti svých návrhů. Tom Emerson je také autorem řady článků nejen o architektuře, ale také o umění a literatuře.
http://www.6a.co.uk/
www.emerson.arch.ethz.ch

čt 15/05/14, 19:30 dvě přednášky: Fabio Gramazio a Tony Kotnik
Jak roboti mění architekturu? Co nového do navrhování a stavění přináší potenciál současné digitální technologie? Jak dalece konstrukce ovlivňuje architekturu? Jaká je dynamika vztahů mezi návrhem, geometrií a samotnou stavbou?
Tyto a další otázky zodpoví 15. května v 19.30 v Kině Světozor švýcarští architekti Fabio Gramazio a Tony Kotnik, kteří se zabývají výzkumem a vývojem nových řešení v oblasti konstrukce a materiálů. Zkoumají možnosti propojení datových informací a hmoty, programování a konstrukce, které nazývají „Digitální materiálnost“. Jsou fascinováni tím, jak tyto těsné interakce dávají vzniknout zcela nové estetické kvalitě architektury.

čt 06/06/14, 19:30 dvě přednášky: architekt GÜNTHER VOGT a teoretik architektury ÁKOS MORAVÁNSZKY
GÜNTHER VOGT se zamýšlí na tím jak VRÁTIT KRAJINU DO MĚST a kde je hranice mezi městem a krajinou. Vrací se zpět ke kořenům, víc než na design se soustředí na vztah k místu. Provádí výzkum v terénu, jehož nedostatek v kontextu evropské krajinné architektury kritizuje. Pracuje s modely, aby ukázal prostorovou perspektivu budoucích uživatelů.
Vogt Landscape Architects si získali celosvětové renomé realizacemi mezi než patří úprava prostranství před Tate Modern v Londýně. Největších projektem je Novartis Campus Park v Basileji, geomorfologická a vegetační interpretace krajiny údolí horního Rýna. Studio spolupracuje s předními světovými architekty jako duo HERZOG & DE MEURON či DAVID CHIPPERFIELD. V Praze Vogt Landscape Architects navrhli urbanistické řešení a zahradní architekturu rezidenčního projektu Cornlofts Šaldova v Karlíně od vídeňských architektů Baumschlager – Eberle (2005-2009).
Günther Vogt (1957, Balzers), profesor krajinné architektury na ETH v Curychu, v roce 2012 byl vyznamenán – jako první krajinný architekt – cenou Meret Oppenheim, určenou švýcarským umělcům.

ÁKOS MORAVÁNSZKY zkoumá zájem o atmosféru a zachycení okamžiku v současné švýcarské architektuře (slavný pavilon Petera Zumthora pro Expo 2000), vztah mezi estetikou atmosfér a údajnou jednoduchostí tzv. švýcarského minimalismu. Místo důrazu na znaky a jejich výklad se objevuje důraz na přítomný okamžik. “Můžou se pára, teplo nebo světlo stát novými cihlami dnešního stavění?“ ptá se architekt Philipp Rahm, představitel mladé radikální generace švýcarských architektů, ve svém MANIFESTU ZA METEOROLOGICKOU ARCHITEKTURU.
Ákos Moravánszky (1950, Stoličný Bělehrad), profesor teorie architektury na ETH v Curychu, jako jeden z mála se věnuje středoevropské architektuře (např. v kontextu habsburské monarchie). Je renomovaným autorem, píše o světových architektech (OMA, K. Sejima).
V pátek 6.6. se oba účinkující zúčastní pracovní skupiny na téma ARCHITEKTURA, KRAJINY A ATMOSFÉRY s českými odborníky (architekty, teoretiky, zástupci nezisk. organizací) na půdě ČKA (Josefská 34/6, 118 00, Praha 1).
VÍCE NA WWW.KRUH.INFO

čt 02/10/14, 19:30 dvě přednášky: architekt ADAM CARUSO: "Klam modernity" a teoretik architektury LAURENT STALDER: "Ani stará ani nová, o hledání autonomní architektury"
téma:
o.s. Kruh a prestižní Fakulta architektury na ETH v Curychu uvádí pátý přednáškový večer z úspěšného cyklu „Švýcarsko-české inspirace“, který je spolufinancován z Fondu partnerství programu Švýcarsko-české spolupráce. Podzimní cyklus zahájí ve čtvrtek 2. října v Kině Světozor architekt Adam Caruso svou přednáškou "Klam modernity" a teoretik architektury Laurent Stalder přednáškou "Ani stará ani nová, o hledání autonomní architektury".
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, zdarma

ADAM CARUSO, významný londýnský architekt a profesor architektury na ETH Curych, se bude ve své přednášce Klam modernismu zabývat rozdílem mezi ortodoxním modernismem a moderní architekturou, která se snaží reagovat na současnou kulturu v celé její šíři.
Adam Caruso se svým studiem Caruso St John stojí za řadou pozoruhodných veřejných i soukromých staveb. Vyhýbá se modernistickým a historizujícím klišé, má zálibu ve strohosti a "nečasovosti" výrazu. Za realizaci Galerie současného umění ve Walsallu (2000) a "Cihlový dům" v Londýně (2006) byl nominován na Stirlingovu cenu, nejprestižnějští britské ocenění pro architekty. Studio Caruso St John je podepsáno i pod modernizací Tate Britain (2006-2013).
www.carusostjohn.com
LAURENT STALDER, profesor historie a teorie architektury na ETH Curych, promluví na aktuální téma současné architektonické teorie i praxe: spojování starého s novým. Řeč bude také o inspirativním architektovi českého původu Miroslavu Šikovi, jednom z nejdůležitějších představitelů a propagátorů kontextuální architektury - tzv. analogické školy se zvýšeným zájmem o práci s obrazy a analogiemi, která vyzvihuje lokální kontext, jednoduchost, přírodní materiály a spojování nových a starých forem bez vnějších efektů. Přednáška se zaměří také na proměnlivost pojmu autonomie.
www.stalder.arch.ethz.ch
V pátek 3.10. se oba účinkující zúčastní pracovní skupiny s českými odborníky (architekty, teoretiky, zástupci nezisk. organizací) na půdě ČKA (Josefská 34/6, 118 00, Praha 1). Tématem bude propojování starého s novým a zájem o kontext v současné architektuře
VÍCE NA WWW.KRUH.INFO

čt 06/11/14, 19:30 dvě přednášky: architekt Andre Deplazes: "Bojiště architektury, strategie odporu" a uznávaný statik Joseph Schwartz: "Vizualizace vnitřních sil při navrhování konstrukcí"
téma:
Doupřednáška navazuje na cyklus přednášek reflektujících aktuální tendence ve švýcarské architektuře - dlouhodobě jedné z nejinspirativnějších architektur v Evropě a otevírá různá témata. Tentokrát se bude týkat spolupráce architekta a inženýra.
V pátek 7. listopadu na toto téma proběhne pracovní skupina s názvem: "Idea, konstrukce a realita. Navrhování konstrukcí a architektura" od 9.30 do 15.00 na půdě ČKA. Diskuze se zúčastní oba účinkující a několik českých odborníků z řad architektů, teoretiků, novinářů a zástupců neziskovek na půdě ČKA. Listopadová pracovní skupina je otevřena i pro veřejnost.
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, zdarma

Oceňovaný architekt ANDREA DEPLAZES, profesor architektury a konstrukce na ETH Curych, je mj. autorem uznávané "bible" architektů o konstruování staveb (Architektur konstruieren. Vom Rohmaterial zum Bauwerk. Ein Handbuch). Andrea Deplazes získal titul v roce 1988 na ETH v Curychu a v témže roce založil společně s Valentinem Bearthem vlastní architektonický ateliér Bearth & Deplazes. Architektura je pro Deplazese prolínáním plánu a praxe. Má být podle něj oproštěná od dogmat a individuálního rukopisu, chápe ji jako sled možností a výzev. Se svými studenty navrhl ve švýcarských Alpách chatu Monte Rosa - unikátní centrum technologických inovací i úkryt pro horolezce v jednom. Stavba přezdívaná "horský křišťál" se nachází ve výšce 2883 metrů. Není přístupná autem ani lanovkou, spatří ji tedy jen ti nejoddanější fanoušci současné architektury. Deplazes je znám i svými netradičními návrhy domů z různých materiálů, od dřevěných konstrukcí po betonové novostavby.

http://bearth-deplazes.ch/
www.deplazes.arch.ethz.ch/

JOSEPH SCHWARTZ je statik a profesor strukturálního navrhování na ETH Curych. Významným architektům pomáhá s realizací jejich vizí. Pracuje například s Christianem Kerezem, který vystoupil na březnové přednášce Kruhu v zaplněném sále pro 700 lidí. Podílel se na mnoha jeho realizacích, například na Kerezově "Domu o jedné stěně" v Curychu (2007). V autorově přednášce Vizualizace vnitřních sil při navrhování konstrukcí se mimo jiné na konkrétních příkladech podíváme, jak vznikají stavby, u nichž nerozeznáme, zda byla první architektova myšlenka nebo konstrukční návrh. Joseph Schwartz publikum zasvěceně provede vývojem vědy o stavebním inženýrství v posledních dvou stoletích i s jejími důsledky pro vzdělávání a praxi.

www.schwartz.arch.ethz.ch/ Team/josephschwartz.php?lan=en
Přednáška je v angličtině, tlumočena do češtiny, pro všechny zdarma.

čt 04/12/2014 19:30 dvě přednášky:
STUDIO BASEL: MARTINO TATTARA, Pozor: Krajina!
VESNA JOVANOVIĆ, Současná městská území
téma:
Sídelní kaše, město prorůstající do krajiny, zahušťování – aktuální a často skloňované pojmy. Rozrůstání měst a obcí do okolní krajiny je od druhé poloviny minulého století celoevropský trend, od devadesátých let aktuální i v českém prostředí. Jaké jsou nové přístupy k územnímu rozvoji měst a zastavování krajiny? Švýcarskou perspektivu v Praze 4. prosince představí architekti renomovaného Studia Basel Martino Tattara a Vesna Jovanović.
Švýcarská architektura se v posledních dvaceti letech stala vzorem nejen pro české architekty, ale i pro architekty v Evropě a ve světě. Je inspirativní, sebevědomá a veskrze současná. Stejně jako Švýcarsko se i Česká republika v současnosti setkává s problémy sídelní kaše a problému vztahu krajiny a města. Idylka typového rodinného domku s malou zahrádkou a bazénem se nevyhnula ani zdejším městům. Sen mnoha obyvatel, přestěhovat se z uniformních sídlišť do vlastního leč malého domu se zhmotnil ve zdejší podnikatelské baroko.
Švýcarští architekti z prestižního Studia Basel Martino Tattara a Vesna Jovanović se zabývají výzkumem zástavby a sídel s nízkou hustotou. Jejich přednáška Pozor: Švýcarsko představí jejich současný výzkumný projekt, který se soustředí na volnou krajinu, nezastavěná území a způsob zacházení s nimi v mezích moderní společnosti. V reakci na rozrůstající sídelní kaši staví nezastavěné teritorium do středu architektonického zájmu.

Studio Basel, institut městského výzkumu, založili slavní světoví architekti Roger Diener, Marcel Meili, Jacques Herzog a Pierre de Meuron v roce 1999 jako součást Fakulty architektury, sítě měst a krajiny na ETH.
Martino Tattara architekt a vedoucí pro výzkum a pedagogiku na ETH Studio Basel. V oblasti teorie se zaměřuje na vztah mezi architekturou a obecným urbanismem. Přednášel a publikoval mnoho textů na téma projektování měst. Je spoluzakladatelem architektonického studia Dogma v Bruselu.
Vesna Jovanović architektka zabývající se výzkumem územního rozvoje měst. Od roku 2011 učí na ETH Studio v Basileji a od roku 2014 na univerzitě v Neuchâtelu. Pracovala na několika projektech týkajících se územního plánování, rozsáhlé výstavby a strategií růstu v oblasti Beneluxu a ve východním Turecku. Působila jako hostující kritička a přednášející na UdK v Berlíně, v Bytovém institutu IHS v Rotterdamu, na Akademii architektury v Mendrisiu a na škole MARCH v Moskvě.
V pátek 5. 12. proběhne na půdě ČKA pracovní skupina na téma Město a krajina, vize a plány s přednášejícími a českými experty a politiky na dané téma. Účast přislíbili: Jan Čižinský, Jiří Klokočka, Adam Gebrian, Vít Masare, Pavla Melková, Petr Lešek, Filip Landa

Švýcarská inspirace
emerson
tisk zpráva Emerson
Kruh Kotnik
Kruh přednášky
kruh 12.14

J.H.Crawford: Carfree Cities

20.000,-
Publikace popisuje principy konceptu města bez aut. U příležitosti vydání bude její autor J.H.Crawford pozván do ČR a proběhne společný workshop.
Publikace je zatím pouze v digitální podobě.

Mezinárodní den architektury 2014

150.000,-
První říjnový víkend 4.-5.10.2014 budou mít možnost obyvatelé českých a moravských měst a obcí navštívit v rámci oslavy Dne architektury výjimečné stavby za doprovodu architektů, teoretiků a historiků architektury.

Den architektury 4. - 5.10. 2014
Vyražte s námi do ulic a mezi domy v těchto městech:
Beroun, Brno, Bystřice pod Hostýnem, Černošice, Červený Kostelec, České Budějovice, Český Dub, Český Těšín, Dačice, Havířov, Duchcov, Hlučín, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jeseník, Jihlava, Kokořínsko, Kolín, Kroměříž, Kyjov, Liberec, Litoměřice, Mariánské lázně, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Planá, Plzeň, Praha, Přerov, Roudnice nad Labem, Roztoky u Prahy, Rychnov nad Kněžnou, Řevnice, Semily, Strakonice, Teplice, Teplice nad Bečvou, Lomnice nad Popelkou, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Vodňany, Volyně, Vysoké Mýto, Znojmo, Žatec, SK: Štrbské Pleso, Piešťany, Košice.

www.denarchitektury.cz

Kruh Den architektury

ERA21 ročník 2014

30.000,-
V současné době nejrespektovanější profesní časopis o architektuře v ČR. V průběhu roku vyjde 6 čísel.

01/2014
O architektuře víc! Hmota a čas
Dnešní praxe památkové péče je plná rozporů. I toto číslo časopisu ERA21 přináší různé, často protichůdné pohledy. Otázka kompetencí jednotlivých oborů a hledání modu vivendi je dnes aktuální více než kdy jindy. Proto jsme dali slovo jak praktikujícím architektům, tak těm ve službách památkové péče, stejně jako historikům umění....... Filip Landa

02/2014
O architektuře víc! Viditelná města
Proleťte se s námi Amsterodamem, Kodaní, Vídní a Curychem, městy, která se pravidelně umísťují na předních příčkách mezinárodního hodnocení kvality života. Možná nám v určitých momentech mohou připomínat i naše prostředí. V čem jsou výjimečná? Čím nás mohou inspirovat v plánování a architektuře? ...... Marcela Steinbachová

03/2014
O architektuře víc! Návrat domů
Architekt, který se po studiích ve velkoměstě navrací do svého rodiště, to nemá jednoduché. V regionech mimo centrum vládnou úplně jiné podmínky než v metropolích, ve kterých je soustředěn velký kapitál a spousta možností, jak se prosadit, společensky etablovat a ekonomicky přežít. Přesto se řada architektů snaží ve svém rodném kraji působit a přispívat ke zlepšení kvality života, mnohdy za cenu velkého osobního nasazení, existenčních rizik i ztráty prestiže. A to všechno proto, že člověku více záleží na místě, kde cítí svoje kořeny...... Filip Landa

04/2014
O architektuře víc! Mosty
Architektura se nejlépe studuje ve stadiu zrodu, což ale obvykle není možné a musíme se spokojit s již hotovou stavbou. Existuje však typologie, u níž lze záměry tvůrce dobře vyčíst i z dokončené stavby: most...... Marek Kuchta

05/2014
O architektuře víc! Na věčné časy
Smrt, tak nežádoucí, a přesto tak přítomná, je nekonečným zdrojem inspirace. Pojďme se proto podívat na výjimečná díla lidského ducha, která ilustrují náš vztah k tomu, co stále zůstává mimo náš dosah. Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, jak byste chtěli být pohřbeni..... Zuzana Morávková

06/2014
Mimořádná linka Praha-Hanoj
Na jaře odjel Osamu do jihovýchodní Asie a přivezl spoustu architektonických zážitků.

ERA newsletter

R.Buckminster Fuller: Education Automatio

20.000,-
Publikace je nadčasovou knihou překračující hranice architektury. Autor ve světle revoluce v informačních technologiích předvídá změny ve vzdělávacím systému.

Spiro Kostof: The City Shaped

20.000,-
Publikace patří mezi klasická urbanistická díla, ve které autor předkládá přehled forem městské zástavby.
Správní rada NČA vyhověla žádosti nakladatelství a schválila termín vydání publikace v průběhu prvního pololetí 2015.

Sídliště Solidarita

20.000,-
Publikace představí profil svébytného pražského území sídliště Solidarita. Vedle odborných textů budou publikovány i rozhovory s místními obyvateli. Širší analýza této lokality může sloužit jako úspěšný urbanistický model a stát se inspirací pro současnou výstavbu.

Vladimir Paperny: Kultura dvě

35.000,-
Publikace, věnovaná architektuře stalinské epochy, nabízí jiný pohled na období, které si naše společnost zvykla zavrhovat a jehož hodnocení bývá plné nepochopení.

Zvi Hecker, Architekt - fáze II.

40.000,-
Mezinárodní festival Archikultura 2014 zahájí legenda světové architektury Zvi Hecker, který přijede do Ostravy na vernisáž výstavy svých architektonických prací. Vernisáž se koná 6. března v 17:00 hodin v Kabinetu architektury ostravského Domu umění (Galerie výtvarného uměni v ostarvě, p.o.). Kurátoři výstavy Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec jsou rovněž organizátory festivalu Archikultura 2014, který se letos bude konat od 6. března až do konce dubna v Ostravě, Glivicích, Katovicích a Žilině. / http://kabinetarchitektury.cz/tema/archikultura-2014/
Zvi Hecker
Kabinet architektury / Dům umění – Velký sál / Ostrava / 7. 3. – 27. 4. 2014 / vernisáž 6. 3. 2014 v 17.00 hodin
Zvi Hecker – narodil se roku 1931 v Krakově, vyrostl v Samarkandu, studoval architekturu na Technionu v Haifě a malířství na Avni Institute of Art and Design v Tel Avivu. Učil architekturu na Lavalově univerzitě v Quebeku a na univerzitě užitého umění ve Vídni. V roce 1960 se začal věnovat praktické činnosti v Tel Avivu a od roku 1991 pracuje v Berlíně.
K jeho pracím v Izraeli patří radnice v Bat Yamu v Tel Avivu a apartmány v Dubinerově domě (společně s Alfredem Neumannem a Eldarem Sharonem), spirální apartmány v Ramat Ganu, muzeum Palmachu v Tel Avivu (spolu s Rafi Segalem) a areál vojenské akademie v Negevské poušti.
V Evropě navrhl židovskou školu Heinze Galinského v Berlíně a památník se symbolickými řadami lavic pro bývalou synagogu v berlínské Lindenstrasse (spolu s Eyalem Weizmannem a Michou Ullmanem), židovské kulturní centrum v Duisburgu a kasárna královny Máximy na amsterodamském letišti Schiphol.
V roce 1991 reprezentoval s dalšími architekty Izrael na 5. architektonickém bienále v Benátkách a zúčastnil se i 6., 7., 9. a 10. bienále. Jeho dílo je vystavováno v galeriích a muzeích v mnoha zemích.
Zvi Hecker zvítězil v řadě architektonických soutěží. V roce 1996 byl vyznamenán Německou cenou kritiků za architekturu a roku 1999 Rechterovou cenou za architekturu v Izraeli. Od roku 2013 je čestným členem Amerického ústavu architektů. Žije a pracuje v Berlíně.

Zvi Hecker se narodil v roce 1931 v Krakově, vystudoval architektury, v roce 1950 odešel do Izraele, působil v Kanadě a USA. Výstava a katalog představí profil tohoto architekta.

Shrnutí:
Předmětem projektu bylo uspořádání výstavy a vydání katalogu, výstava proběhla ve dnech 7.3.-27.4.2014 v Kabinetu Architektury ostravského Domu umění. K výstavě byl vydán katalog.

Ukradená galerie/cyklus o mladé české architektuře

20.000,-
Ukradená galerie UKG je síť nástěnkových galerií, ve kterých se pravidelně konají pouliční vernisáže.
V současné době probíhá v Praze, Českém Krumlově, Telči, Písku, Děčíně, Linci a Drážďanech. Program je možné sledovat na webových stránkách www.ukradenagalerie.cz

Zveme Vás na 21. díl cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci pražské sekce UKRADENÉ GALERIE, kde se představí duo z atelieru PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI.Výstava spolu s přednáškou proběhne tento čtvrtek 20. 3. od 21 hod v UKRAmodulu pod Negrelliho viaduktem (na rohu ulic Za Poříčskou bránou a Prvního pluku).

PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI
Kancelář založili Martin Prokš a Marek Přikryl v roce 2011 po předchozí spolupráci během studií na FA ČVUT v Praze, kde oba diplomovali v roce 2010 v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové.

Ing. arch. Martin Prokš (*1980 v Jihlavě)
Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. Prošel školou Aleny Šrámkové, Petra Hájka a Jana Šépky, 3 roky studoval Pozemní stavitelství na Stavební fakultě ČVUT. Pracoval například v kancelářích Petra Hájka a Tomáše Hradečného.

Ing. arch. MgA. Marek Přikryl (*1983 v Praze)
Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. V roce 2013 dokončil studium na Škole architektury na pražské AVU. V rámci pobytů v zahraničí pracoval v kancelářích Productora v Mexico City a Renzo Piano Building Workshop v Janově. V Praze spolupracoval s ateliérem Aulík-Fišer a Šépka architekti. Vedle architektonické praxe spolupracuje na krajinářských site-specific projektech s Janem Trejbalem.


Do třináctého pokračování cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci Ukradené galerie v Děčíně Podmoklech jsme pozvali pražský ateliér Ti2 architekti. Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 24.4 od 19 hod v Děčíně Podmoklech na rohu ulic Zbrojnická a Tržní.
Ti2
Ateliér založili ti2, Tomáš Kozel a Kamil Měrka, na základě dlouholetého přátelství a spolupráce v roce 2012, krátce po dokončení studia na pražské technice. Za krátkou dobu činnosti kanceláře se stihli zabývat návrhy rodinných domů,interiérů i veřejného prostoru.

Zveme Vás na 23. díl cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci pražské UKRADENÉ GALERIE. Pozvání tentokrát přijali UHLÍK ARCHITEKTI. Výstava spolu s přednáškou proběhne tento čtvrtek 1. 5. od 21 hod v UKRAmodulu na náplavce na Výtoni u Avoid Floating Gallery.
UHLÍK ARCHITEKTI
"Chceme dělat lepší prostředí pro život. Cíl se zdá prostý: postavit jednoduchý, chytrý, perfektně fungující dům, s dobrým prostorem, za rozumné náklady, ve kterém se budou lidé dobře cítit. Dům dobře zasazený do okolního prostředí. Není však jednoduché toho dosáhnout. Dům se vlivem překotného vývoje technologií proměňuje, komplikuje. Už jen všechny části udržet pohromadě, v rovnováze je nesnadný úkol. Najít odpovídající formy pro nové potřeby, materiály a technologie a přitom udržet to podstatné z minulosti.
"Kultura je údržba". Hodnoty z minulosti je třeba chránit a stavět na nich. To je úkol nejzodpovědnější. Zabýváme se také detailem, ten ale musí být v rovnováze se stavbou. Považujeme za důležité zachovat si selský rozum a odstup. Dobře naslouchat klientovi nesmí být pouhá fráze, ale metoda práce, úhelný kámen navrhování."

Ukradená galerie v Děčíně Podmoklech Vás zve na další pokračování z cyklu o mladé české architektuře. Tentokrát se představí ateliér FAM ARCHITEKTI v čele s Pavlem Nasadilem. Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 22.5 od 19 hod na rohu ulic Zbrojnická a Tržní v Děčíně Podmoklech.
FAM ARCHITEKTI
Od roku 2005 lítáme na lince Londýn - Hlučín s občasným přestupem v Praze. Navrhujeme architekturu kontextuální, ne radikální. Hodně kreslíme a málo stavíme. Bez teorie, ale vždy s tématem. Široké spektrum projektů spojuje odpovědnost ke kontextu místa a snaha přispět k jeho obohacení nikoliv nápodobou jeho vizuálních znaků. Od počátku usilujeme o to, aby transformace architekturou pozitivně ovlivňovala člověka a jeho životní prostor. Je nás pět a půl a s klienty se přátelíme.
Přednášet budou architekti Pavel Nasadil (1975) a Pavel Nosál (1981).

Růžena Žertová a archeologie české poválečné architektury
28. díl přednáškového cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci UKRADENÉ GALERIE. Pozvání přijal plzeňský architekt a teoretik Petr Klíma s přednáškou na téma Růžena Žertová a archeologie české poválené architektury.
Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 27.11.2014 od 21 hod před obchodním domem Kotva (Náměstí Republiky 8).
Petr Klíma je architekt a historik architektury. Vystudoval FF ZČU, FA ČVUT a VŠUP. Několik let působil na Fakultě designu a umění ZČU; i nadále zde přednáší. Je autorem projektu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975 a editorem nyní dokončované monografie Růženy Žertové. Od roku 2011 je aktivní ve společnosti Plzeň 2015, kde připravuje akce a projekty spjaté s architekturou a veřejným prostorem – aktuálně zejména Plzeňský architektonický manuál.

Ostravské přednášky a akce o architektuře

30.000,-
Sdružení Fiducia organizuje každým rokem cyklus přednášek a besed o architektuře s architekty a historiky architektury. Aktivity přispívají nejen k pochopení architektury, ale také k identifikaci občanů s městem a návštěvníkům k poznání Ostravy a okolí.


Panelaci.cz – Výzkum architektury panelových sídlišť v České republice
O fenoménu paneláků promluví uznávaní čeští historici umění Rostislav Švácha, Michaela Jehlíková Janečková a Martin Strakoš.
Přednáška se koná ve čtvrtek 17. 4. v 18:00 Antikvariátu a klubu Fiducia.

Projekt Panelaci.cz hodlá představit panelová sídliště v České republice nikoli pouze jako problematickou součást stavebního fondu, tedy jako ony pověstné „králikárny“. Klade si totiž za cíl poprvé seriózně a ve velké šíři zpracovat fenomén panelových sídlišť v České republice. Výzkumný tým, koordinovaný Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, postupuje podle jednotlivých krajů včetně hlavního města Prahy, z každého kraje vybere několik nejdůležitějších sídlišť s akcentem na dnešní krajská města. Tato sídliště tým analyzuje z nejrůznějších hledisek. Součástí jeho výstupů se stanou hlediska architektonická, urbanistická, sociologická, statistická, hlediska památkové péče, krajinářská a podobně. K výstupům budou patřit výstavy pod širým nebem i ve výstavních sálech v krajských městech, články a vědecké publikace, edukativní programy i příspěvky v médiích. Projekt, plánovaný do roku 2017 a podporovaný Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), představí během přednášky v Ostravě Michaela Jehlíková Janečková, Rostislav Švácha a Martin Strakoš.
O projektu Panelaci.cz najdete více na:http://panelaci.cz/kratce-o-projektu

15. 6. ve 14:00 Architektonická procházka VII. a VIII. obvodem Poruby a Pustkovcem s historikem umění Martinem Strakošem

Sraz v neděli 15. června ve 14:00 na konečné autobusových linek č. 48 a 49, Průběžná ul. (konečná autobusů nedaleko Globusu).

Tentokrát se projdeme „zelenou“ stezkou mezi panelovými domy porubského sídliště a zaznamenáme různorodé podoby zdejší zástavby a její vztah ke krajině a k zeleni, tvořící důležitou součástí architektonického prostředí. Oba obvody, sedmý i osmý, představují mladší fázi výstavby Poruby, což se odráží, jak si ukážeme, v urbanistické struktuře i v řešení jednotlivých domů. Rozvolněný urbanismus sestává ze solitérních či blokově uspořádaných bytových domů velkého měřítka, postavených na pozemcích, které kdysi tvořily součást Pustkovce. Prozkoumáme vnitřní svět parků, nákupních center a parkovišť i vnější svět okružních silnic s průniky či střety sídliště s maloměstskou či venkovskou zástavbou. To vše představuje charakteristický kolorit sídlištního a městského prostředí 2. poloviny 20.
století se všemi negativními i pozitivními asociacemi, spojovanými se sídlištní výstavbou od jejích počátků až do současnosti.

5.10. v 9:30 Komentovaná procházka „Architektura dvojměstí Cieszyn / Těšín / Český Těšín“ s historikem umění Martinem Strakošem

Architektonickou procházku připravil historik architektury Martin Strakoš ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia. Začne u železničního nádraží v Českém Těšíně, odkud výprava zamíří do polské historické části města. Kolem kavárny Avion se přesune k těšínskému zámku, kde si účastníci budou moci prohlédnout zbytky tamního hradu a rotundu, zajímavý příklad rekonstruované nejstarší památky města. Od zámku se následně vypraví do vlastního historického jádra Těšína a představí ulice a náměstí i nejvýznamnější sakrální a světské stavby od gotiky, přes baroko, klasicismus, historismus i secesi. Odpoledne po obědové pauze bude výprava pokračovat poznáváním staveb moderního Českého Těšína. Stravování i dopravu si zájemci zajistí samostatně.


Architektura dvojměstí Cieszyn / Těšín / Český Těšín, neděle 5. října 2014, sraz u železničního nádraží v Českém Těšíně v 9:30.
(Vlak ze žel. nádraží Ostrava-Svinov odjíždí v 8:19 a ze žel. nádraží Ostrava hlavní nádraží v 8:28). Předpokládaná délka programu do 16:00.


Tištěná architektura

20.000,-
Cyklus přednášek "Tištěná architektura"v knihkupectví Serius v Jablonci nad Nisou odstartoval v roce 2012. Upozorňuje na zajímavé knihy týkající se architektury, představuje osobnosti z řad architektů, historiků, teoretiků a kritiků architektury. Témata přesahující kontext místního prostředí a přispívají ke kultivaci jabloneckého veřejného prostoru.

Průvodce po výtvarném umění ve veřejném prostoru Jablonce nad Nisou

20.000,-
Sdružení PLAC chce vytvořit ediční řadu průvodců města Jablonce nad Nisou.
Zmapování na zdokumentování výtvarných uměleckých děl ve veřejném prostoru města bude prvním z řady těchto průvodců.

Průvodce bude pokřtěn 10.12.2014 v 18:30 ve Vladimírově knihkupectví, Mírové náměstí 1, Jablonec nad Nisou

Placv

Offcity architekti 2014

30.000,-
Cyklus přednášek reagujících na aktuální témata Pardubicka.

Bienále 2014 - 100 mil. m2

20.000,-
Publikace, která vyjde jako katalog k expozici Československého pavilonu na benátském bienále, analyzuje vývoj bytové výstavby v období od roku 1914 do roku 2014.

Rem Koolhaas: Texty

15.000
Druhý svazek edice čtení o architektuře přináší pět textů jednoho z nejvlivnějších architektů současnosti, Rema Koolhaase. Byly napsány v rozmezí let 1993 – 2001, tedy před masovým rozšířením internetu, před teroristickým útokem na World Trade Center a před současnou finanční krizí. Architektonická a urbanistická realita, kterou popisují, ale trvá a představuje stále stejně nesnadný problém k řešení.
„Na rozdíl od většiny teoretiků urbanismu, Koolhaas se ani tolik nezajímá o vytvoření univerzálního modelu, jako hlavně popisuje, proč univerzální modely nefungují.“
Paul Goldberger
Publikace vyšla koncem roku 2014

Čtyři cesty ke koldomu

30.000,-
Cílem publikace je zmapovat kolektivní bydlení v Československu v období 1900-1989.
Kniha vyšla počátkem listopadu 214.

Colin Rowe, Fred Koetter: Collage City

20.000,-
Publikace rozšíří nabídku knih o urbanismu. Autoři přichází s polemikou, kdy oproti modernistickému konceptu homogenního města obhajují pestrou městskou strukturu.

2.ročník Lidové školy urbanismu 2014

20.000,-
Lidová škola urbanismu je cyklus přednášek a besed pro širokou veřejnost, který srozumitelnou formou vysvětluje problematiku městského rozvoje.

Základy urbanistické gramotnosti II

20.000,-
Cílem výstavy a následné přednášky je srozumitelnou formou shrnout aktuální názory na fungování měst a posílit základní znalosti v oblasti architektury a urbanismu u široké veřejnosti.

Médium : výstava

20.000,-
Pokračování vícedílného projektu, jenž si klade za cíl mapovat současné i minulé pohledy na vystavování architektury. V roce 2014 proběhnou 2 mezinárodní sympozia zaměřené na problematiku kurátorství architektury v souvislosti se 14.bienálem architektury v Benátkách.

Model Baugruppen

40.000,-
Projekt chce formou výstavy, diskuse a manuálu prezentovat nový model "Baugruppe" - skupinového bydlení na principu samostatné iniciativy architektů a občanů.

kino Varšava Liberec

15.000,-
Večery s architekty ve znovuotevřeném kině Varšava v Liberci organizované studentským spolkem X-Fatul.

Krajina-město-veřejný prostor

40.000,-
Festival "Krajina-město-veřejný prostor"bude zaměřen především na krajinářskou architekturu. Vedle výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera se organizátoři pokusí oživit na letní měsíce lokalitu Nákladového nádraží Žižkov.

V rámci LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014 se v úterý 24.června v 19.00 koná v Galerii Jaroslava Fragnera radi HOLANDSKÝ VEČER.
Jeho součástí bude přednáška holanského architekta Lodewijka Baljona a křest knihy k aktuální výstavě
CzechScape/Portrét současné české architektury.
Dále vystoupí kapela When We Are Wild (NL).
Více informací naleznete na:
http://www.gjf.cz/aktualne/holandsky-vecer/,
www.landscape-festival.cz a www.baljon.nl.

zveme Vás na zahájeni LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014,
v úterý 17. června 2014 v 18 hodin na Nákladovém nádraži Žižkov, Jana Želivského 2, Praha 3.
Vstup na zahájení je volný a zdarma.
Oděv neformální, zahrádkářský. Rýče a hrábě vítány.
Výstava potrvá do 9. září 2014, otevřeno denně 13 – 21 hod – bar – pláž –wifi free.
Více na www.landscape-festival.cz, www.nakladovenadrazizizkov.cz

Bedřich Feuerstein Cesta do nejvýtvarnější země světa

35.000,-
Publikace, kterou připravila Helena Čapková, je uměleckohistorická studie o životě a díle architekta Bedřicha Feuersteina s vazbou na jeho pobyt v Japonsku

Letní škola architektury 2014

Souhrnná publikace z Letní školy architektury 2014 Kopřivnický brownfiel, zaměřené na navrhování v chráněné krajinné oblasti. Akce s zúčastnilo 30studentů vysokých škol a 20 architektů a odborníků.

Architektura mimo centra

Konference, výstava a publikace se zabývala progresivními stavbami, které vznikly v období 1990-2013 na území ČR v obcích a městech do 20 tisíc obyvatel. Přinesla sondu do kvality stavění v menších sídlech, zaměřila se především na veřejné stavby.

2014  2013 >

Aktuality

Výběrové řízení na ředitele NČA

K 31. lednu 2015 z NČA odchází po mnohaletém působení dosavadní ředitelka Ing. Marie Krátká.
Nadace ve spolupráci s renomovanou personální agenturou vyhlásila výběrové řízení na nového ředitele. VŘ bylo ukončeno, na pozici ředitele Nadace nastoupí Ing. Richard Schinko.

Zahájení výstavy EAST SIDE ARCHITECTURE

dovolujeme si vas pozvat na zahajeni vystavy
EAST SIDE ARCHITECTURE
a prednasky architektu Michala Buraka a Irakli Eristaviho,
ktere predstavi Matus Dulla.
Uvodni slovo pronese velvyslanec Slovenske republiky v CR Peter Weiss a reditel Slovenskeho institutu v Praze Vladimir Valovic.
Zahajeni se kona 11. brezna v 18:30 ve Svatovaclavskem sale Betlemske kaple.
Blizsi informace naleznete v pozvance.

Zahájení výstavy 20 let Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci

dovolujeme si vas pozvat na zahajeni vystavy

20 let Fakulty umeni a architektury Technicke univerzity v Liberci
v pondeli 2. brezna v 18 hodin.
Galerie Jaroslava Fragnera GJF Praha
Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1
Pozvanku naleznete v priloze.

FUA

Zahájení výstavy JAKUB SZCĘSNY … jak zabydlet škvírku a ostatní projekty.

Galerie Architektury Brno se letos poprvé zapojí do festivalu ARCHIKULTURA 2015, který ve svém sedmém ročníku vyrostl z ostravské aktivity Galerie výtvarného umění Ostrava a Kabinetu architektury Ostrava do celostátní akce věnující se prezentaci současné architektury. Galerie Architektury Brno představí v rámci ARCHIKULTURY 2015 dílo významného polského architekta Jakuba Szczęsneho, včetně mediálně a světově již známého „Keret House“, který byl označen za „nejužší dům světa“. Společně budou prezentovány i téměř na dvě desítky posledních prací tohoto kreativního architekta.

Galerie Architektury Brno
Výstava bude otevřena denně od 10. do 18. hodin do 27. března 2015.