Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes. Z důvodů rekonstrukce Mánesa je kancelář NČA přechodně na nové adrese: FA ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 29 Praha 6.

Podpořené projekty

Česká architektura 2012-2013

30.000,-
Ročenka představuje 35 nejzajímavějších staveb vybraných architektem Zdeňkem Jiranem.
Křest proběhl ve čtvrtek 17. dubna 2014 v 18.30 hodin v Observatoři Žižkovské televizní věže,
Mahlerovy sady 1, Praha 3.

Švýcarská inspirace

40.000,-
Kruh o.s. ve spolupráci s Fakultou architektury ETH v Curychu připravili pro zájemce o architekturu prestižní cyklus přednášek s názvem Švýcarsko-české inspirace. Během letošního roku v Praze vystoupí řada špičkových architektů, teoretiků a historiků architektury.
Představí aktuální tendence ve světové architektuře, a to jak na praktické, tak teoretické rovině, a přiblíží publiku švýcarskou architekturu, která je jednou z nejkompaktnějších a nejinspirativnějších architektur v Evropě. Všechny přednášky jsou zdarma a budou simultánně tlumočeny do českého jazyka. Projekt navazuje na úspěšné a divácky velmi navštěvované cykly představující architekturu jednotlivých evropských zemí – cyklus francouzský, španělský a holandský.
Sedm přednáškových a diskusních večerů bude probíhat do března 2014. Cyklus otevře ve čtvrtek 6. 3. 2014 architekt Christian Kerez, který v současnosti projektuje netradiční rodinný dům i do České republiky. Christian Kerez se narodil v roce 1962 ve Venezuele a vystudoval architekturu na škole ETH, kterou zároveň na přednášce bude zastupovat již jako profesor. Nejprve se intenzivně věnoval publikování na téma fotografie architektury, v současnosti se věnuje návrhům a pracuje na rozdílných projektech různého rozsahu ve Francii, České republice, Brazílii nebo Číně. Jeho projekty se objevují na většině významných přehlídek současného umění a architektury a věnují se jim prestižní světová média. Mezi jeho nejzajímavější realizace patří Muzeum umění ve Vaduzu – černý objekt uprostřed města, který projektoval společně s kanceláří Morger & Degelo Architects, a dále hojně publikovaná prosklená novostavba školy s odvážnou konstrukcí v Leutschenbachu v Curychu. Proslavil se ale i drobnou stavbou kapličky v betonu (Oberrealta Chapel) v 90. letech.

čt 06/03/14, 19:30 Christian Kerez
Aula Právnické fakulty UK, nám Curieových 7, Praha 1
Christian Kerez se narodil ve venezuelském Maracaibu v roce 1962. Nejprve se intenzivně věnoval fotografování architektury. V roce 1993 si v Curychu založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 2001 hostoval na ETH v Curychu, o dva roky později se zde stal docentem a za dalších šest let profesorem. Momentálně se účastní mnoha rozličných projektů ve Francii, České republice, Brazílii a Číně.
www.kerez.ch

čt 03/04/14, 19:30 dvě přednášky: Philip Ursprung a Tom Emerson
Philip Ursprung Stavěné obrazy: Herzog & de Meuron
Tom Emerson: Nikdy moderní.
Philip Ursprung je profesorem dějin umění a architektury na ETH v Curychu a na své přednášce s názvem Stavěné obrazy: Herzog & de Meuron ukáže, jak se švýcarské duo Herzog a de Meuron, jedni z nejvýznamnějších architektů současnosti, podílejí na tzv. „ikonickém obratu“ v architektuře. Jacques Herzog a Pierre de Meuron z Basileje společně tvoří od roku 1978. Pro své výjimečné stavby, kde propojují architekturu s výtvarným uměním, byli v roce 2001 oceněni prestižní Pritzkerovou cenou pro architekturu. Spolupracují s významnými umělci jako je Thomas Ruff, Jeff Wall nebo Ai Weiwei (Pekingský národní stadion, tzv. Ptačí hnízdo, 2008, nebo Serpentine Gallery Pavilion, 2012). Philip Ursprung byl v roce 2002 přizván, aby ve spolupráci s těmito architekty připravil v roce 2002 výstavu Herzog & de Meuron: Archeology of the Mind (Herzog & de Meuron: archeologie mysli) a katalog Herzog & de Meuron: Natural History (Herzog & de Meuron: přirozená historie; 2002). Je také editorem sborníku Caruso St John: Almost Everything (Caruso St John: téměř vše; 2008) v níž představuje práci významného londýnského architekta Adama Carusa, který rovněž v říjnu vystoupí v Praze a který působí na ETH v Curychu.
Více o architektech Jacques Herzog a Pierre de Meuron naleznete zde: https://www.herzogdemeuron.com/index.html
Tom Emerson ve své přednášce Nikdy moderní ukáže, že znovu využívání (re-use) se postupně stává hlavním paradigmatem architektury 21. století na západě a střídá tak modernistické paradigma stavět vše nově. Tom Emerson v roce 2001 založil v Londýně společně se Stephanie Macdonaldovou ateliér 6a architects , který se již od počátku stal jedním z nejuznávanějších architektonických kanceláří v Británii. 6a architects zrealizovalo několik galerií současného umění v Londýně, ve svých návrzích se zabývají znovuvyužíváním již existujících prvků či toho, co je zrovna po ruce. Nejde jen o opětovné využívání starých budov nebo jejich materiálů, ale také o recyklaci příběhů, které podporují vznik nového autorského přístupu. V roce 2012 obdrželi 6a architects ocenění Schelling Medal za architekturu a Národní cenu RIBA. Pod názvem Never Modern (Nikdy moderní) vyšla v minulém roce v nakladatelství Park Books kniha, v níž se Irénée Scalbertová věnuje roli příběhu, historie a přivlastňování v práci ateliéru 6a architects.
Tom Emerson od roku 2010 působí jako profesor architektury a designu na curyšské ETH. Společně se studenty realizuje modely velikosti pavilonů, na nichž si studenti zkoušejí jak konstrukční možnosti materiálů, tak prostorové vlastnosti svých návrhů. Tom Emerson je také autorem řady článků nejen o architektuře, ale také o umění a literatuře.
http://www.6a.co.uk/
www.emerson.arch.ethz.ch

čt 15/05/14, 19:30 dvě přednášky: Fabio Gramazio a Tony Kotnik
Jak roboti mění architekturu? Co nového do navrhování a stavění přináší potenciál současné digitální technologie? Jak dalece konstrukce ovlivňuje architekturu? Jaká je dynamika vztahů mezi návrhem, geometrií a samotnou stavbou?
Tyto a další otázky zodpoví 15. května v 19.30 v Kině Světozor švýcarští architekti Fabio Gramazio a Tony Kotnik, kteří se zabývají výzkumem a vývojem nových řešení v oblasti konstrukce a materiálů. Zkoumají možnosti propojení datových informací a hmoty, programování a konstrukce, které nazývají „Digitální materiálnost“. Jsou fascinováni tím, jak tyto těsné interakce dávají vzniknout zcela nové estetické kvalitě architektury.

čt 06/06/14, 19:30 dvě přednášky: architekt GÜNTHER VOGT a teoretik architektury ÁKOS MORAVÁNSZKY
GÜNTHER VOGT se zamýšlí na tím jak VRÁTIT KRAJINU DO MĚST a kde je hranice mezi městem a krajinou. Vrací se zpět ke kořenům, víc než na design se soustředí na vztah k místu. Provádí výzkum v terénu, jehož nedostatek v kontextu evropské krajinné architektury kritizuje. Pracuje s modely, aby ukázal prostorovou perspektivu budoucích uživatelů.
Vogt Landscape Architects si získali celosvětové renomé realizacemi mezi než patří úprava prostranství před Tate Modern v Londýně. Největších projektem je Novartis Campus Park v Basileji, geomorfologická a vegetační interpretace krajiny údolí horního Rýna. Studio spolupracuje s předními světovými architekty jako duo HERZOG & DE MEURON či DAVID CHIPPERFIELD. V Praze Vogt Landscape Architects navrhli urbanistické řešení a zahradní architekturu rezidenčního projektu Cornlofts Šaldova v Karlíně od vídeňských architektů Baumschlager – Eberle (2005-2009).
Günther Vogt (1957, Balzers), profesor krajinné architektury na ETH v Curychu, v roce 2012 byl vyznamenán – jako první krajinný architekt – cenou Meret Oppenheim, určenou švýcarským umělcům.

ÁKOS MORAVÁNSZKY zkoumá zájem o atmosféru a zachycení okamžiku v současné švýcarské architektuře (slavný pavilon Petera Zumthora pro Expo 2000), vztah mezi estetikou atmosfér a údajnou jednoduchostí tzv. švýcarského minimalismu. Místo důrazu na znaky a jejich výklad se objevuje důraz na přítomný okamžik. “Můžou se pára, teplo nebo světlo stát novými cihlami dnešního stavění?“ ptá se architekt Philipp Rahm, představitel mladé radikální generace švýcarských architektů, ve svém MANIFESTU ZA METEOROLOGICKOU ARCHITEKTURU.
Ákos Moravánszky (1950, Stoličný Bělehrad), profesor teorie architektury na ETH v Curychu, jako jeden z mála se věnuje středoevropské architektuře (např. v kontextu habsburské monarchie). Je renomovaným autorem, píše o světových architektech (OMA, K. Sejima).
V pátek 6.6. se oba účinkující zúčastní pracovní skupiny na téma ARCHITEKTURA, KRAJINY A ATMOSFÉRY s českými odborníky (architekty, teoretiky, zástupci nezisk. organizací) na půdě ČKA (Josefská 34/6, 118 00, Praha 1).
VÍCE NA WWW.KRUH.INFO

čt 02/10/14, 19:30 dvě přednášky: architekt ADAM CARUSO: "Klam modernity" a teoretik architektury LAURENT STALDER: "Ani stará ani nová, o hledání autonomní architektury"
téma:
o.s. Kruh a prestižní Fakulta architektury na ETH v Curychu uvádí pátý přednáškový večer z úspěšného cyklu „Švýcarsko-české inspirace“, který je spolufinancován z Fondu partnerství programu Švýcarsko-české spolupráce. Podzimní cyklus zahájí ve čtvrtek 2. října v Kině Světozor architekt Adam Caruso svou přednáškou "Klam modernity" a teoretik architektury Laurent Stalder přednáškou "Ani stará ani nová, o hledání autonomní architektury".
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, zdarma

ADAM CARUSO, významný londýnský architekt a profesor architektury na ETH Curych, se bude ve své přednášce Klam modernismu zabývat rozdílem mezi ortodoxním modernismem a moderní architekturou, která se snaží reagovat na současnou kulturu v celé její šíři.
Adam Caruso se svým studiem Caruso St John stojí za řadou pozoruhodných veřejných i soukromých staveb. Vyhýbá se modernistickým a historizujícím klišé, má zálibu ve strohosti a "nečasovosti" výrazu. Za realizaci Galerie současného umění ve Walsallu (2000) a "Cihlový dům" v Londýně (2006) byl nominován na Stirlingovu cenu, nejprestižnějští britské ocenění pro architekty. Studio Caruso St John je podepsáno i pod modernizací Tate Britain (2006-2013).
www.carusostjohn.com
LAURENT STALDER, profesor historie a teorie architektury na ETH Curych, promluví na aktuální téma současné architektonické teorie i praxe: spojování starého s novým. Řeč bude také o inspirativním architektovi českého původu Miroslavu Šikovi, jednom z nejdůležitějších představitelů a propagátorů kontextuální architektury - tzv. analogické školy se zvýšeným zájmem o práci s obrazy a analogiemi, která vyzvihuje lokální kontext, jednoduchost, přírodní materiály a spojování nových a starých forem bez vnějších efektů. Přednáška se zaměří také na proměnlivost pojmu autonomie.
www.stalder.arch.ethz.ch
V pátek 3.10. se oba účinkující zúčastní pracovní skupiny s českými odborníky (architekty, teoretiky, zástupci nezisk. organizací) na půdě ČKA (Josefská 34/6, 118 00, Praha 1). Tématem bude propojování starého s novým a zájem o kontext v současné architektuře
VÍCE NA WWW.KRUH.INFO

čt 06/11/14, 19:30 dvě přednášky: architekt Andre Deplazes: "Bojiště architektury, strategie odporu" a uznávaný statik Joseph Schwartz: "Vizualizace vnitřních sil při navrhování konstrukcí"
téma:
Doupřednáška navazuje na cyklus přednášek reflektujících aktuální tendence ve švýcarské architektuře - dlouhodobě jedné z nejinspirativnějších architektur v Evropě a otevírá různá témata. Tentokrát se bude týkat spolupráce architekta a inženýra.
V pátek 7. listopadu na toto téma proběhne pracovní skupina s názvem: "Idea, konstrukce a realita. Navrhování konstrukcí a architektura" od 9.30 do 15.00 na půdě ČKA. Diskuze se zúčastní oba účinkující a několik českých odborníků z řad architektů, teoretiků, novinářů a zástupců neziskovek na půdě ČKA. Listopadová pracovní skupina je otevřena i pro veřejnost.
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, zdarma

Oceňovaný architekt ANDREA DEPLAZES, profesor architektury a konstrukce na ETH Curych, je mj. autorem uznávané "bible" architektů o konstruování staveb (Architektur konstruieren. Vom Rohmaterial zum Bauwerk. Ein Handbuch). Andrea Deplazes získal titul v roce 1988 na ETH v Curychu a v témže roce založil společně s Valentinem Bearthem vlastní architektonický ateliér Bearth & Deplazes. Architektura je pro Deplazese prolínáním plánu a praxe. Má být podle něj oproštěná od dogmat a individuálního rukopisu, chápe ji jako sled možností a výzev. Se svými studenty navrhl ve švýcarských Alpách chatu Monte Rosa - unikátní centrum technologických inovací i úkryt pro horolezce v jednom. Stavba přezdívaná "horský křišťál" se nachází ve výšce 2883 metrů. Není přístupná autem ani lanovkou, spatří ji tedy jen ti nejoddanější fanoušci současné architektury. Deplazes je znám i svými netradičními návrhy domů z různých materiálů, od dřevěných konstrukcí po betonové novostavby.

http://bearth-deplazes.ch/
www.deplazes.arch.ethz.ch/

JOSEPH SCHWARTZ je statik a profesor strukturálního navrhování na ETH Curych. Významným architektům pomáhá s realizací jejich vizí. Pracuje například s Christianem Kerezem, který vystoupil na březnové přednášce Kruhu v zaplněném sále pro 700 lidí. Podílel se na mnoha jeho realizacích, například na Kerezově "Domu o jedné stěně" v Curychu (2007). V autorově přednášce Vizualizace vnitřních sil při navrhování konstrukcí se mimo jiné na konkrétních příkladech podíváme, jak vznikají stavby, u nichž nerozeznáme, zda byla první architektova myšlenka nebo konstrukční návrh. Joseph Schwartz publikum zasvěceně provede vývojem vědy o stavebním inženýrství v posledních dvou stoletích i s jejími důsledky pro vzdělávání a praxi.

www.schwartz.arch.ethz.ch/ Team/josephschwartz.php?lan=en
Přednáška je v angličtině, tlumočena do češtiny, pro všechny zdarma.

čt 04/12/2014 19:30 dvě přednášky:
STUDIO BASEL: MARTINO TATTARA, Pozor: Krajina!
VESNA JOVANOVIĆ, Současná městská území
téma:
Sídelní kaše, město prorůstající do krajiny, zahušťování – aktuální a často skloňované pojmy. Rozrůstání měst a obcí do okolní krajiny je od druhé poloviny minulého století celoevropský trend, od devadesátých let aktuální i v českém prostředí. Jaké jsou nové přístupy k územnímu rozvoji měst a zastavování krajiny? Švýcarskou perspektivu v Praze 4. prosince představí architekti renomovaného Studia Basel Martino Tattara a Vesna Jovanović.
Švýcarská architektura se v posledních dvaceti letech stala vzorem nejen pro české architekty, ale i pro architekty v Evropě a ve světě. Je inspirativní, sebevědomá a veskrze současná. Stejně jako Švýcarsko se i Česká republika v současnosti setkává s problémy sídelní kaše a problému vztahu krajiny a města. Idylka typového rodinného domku s malou zahrádkou a bazénem se nevyhnula ani zdejším městům. Sen mnoha obyvatel, přestěhovat se z uniformních sídlišť do vlastního leč malého domu se zhmotnil ve zdejší podnikatelské baroko.
Švýcarští architekti z prestižního Studia Basel Martino Tattara a Vesna Jovanović se zabývají výzkumem zástavby a sídel s nízkou hustotou. Jejich přednáška Pozor: Švýcarsko představí jejich současný výzkumný projekt, který se soustředí na volnou krajinu, nezastavěná území a způsob zacházení s nimi v mezích moderní společnosti. V reakci na rozrůstající sídelní kaši staví nezastavěné teritorium do středu architektonického zájmu.

Studio Basel, institut městského výzkumu, založili slavní světoví architekti Roger Diener, Marcel Meili, Jacques Herzog a Pierre de Meuron v roce 1999 jako součást Fakulty architektury, sítě měst a krajiny na ETH.
Martino Tattara architekt a vedoucí pro výzkum a pedagogiku na ETH Studio Basel. V oblasti teorie se zaměřuje na vztah mezi architekturou a obecným urbanismem. Přednášel a publikoval mnoho textů na téma projektování měst. Je spoluzakladatelem architektonického studia Dogma v Bruselu.
Vesna Jovanović architektka zabývající se výzkumem územního rozvoje měst. Od roku 2011 učí na ETH Studio v Basileji a od roku 2014 na univerzitě v Neuchâtelu. Pracovala na několika projektech týkajících se územního plánování, rozsáhlé výstavby a strategií růstu v oblasti Beneluxu a ve východním Turecku. Působila jako hostující kritička a přednášející na UdK v Berlíně, v Bytovém institutu IHS v Rotterdamu, na Akademii architektury v Mendrisiu a na škole MARCH v Moskvě.
V pátek 5. 12. proběhne na půdě ČKA pracovní skupina na téma Město a krajina, vize a plány s přednášejícími a českými experty a politiky na dané téma. Účast přislíbili: Jan Čižinský, Jiří Klokočka, Adam Gebrian, Vít Masare, Pavla Melková, Petr Lešek, Filip Landa

Švýcarská inspirace
emerson
tisk zpráva Emerson
Kruh Kotnik
Kruh přednášky
kruh 12.14

J.H.Crawford: Carfree Cities

20.000,-
Publikace popisuje principy konceptu města bez aut. U příležitosti vydání bude její autor J.H.Crawford pozván do ČR a proběhne společný workshop.
Publikace je zatím pouze v digitální podobě.

Mezinárodní den architektury 2014

150.000,-
První říjnový víkend 4.-5.10.2014 budou mít možnost obyvatelé českých a moravských měst a obcí navštívit v rámci oslavy Dne architektury výjimečné stavby za doprovodu architektů, teoretiků a historiků architektury.

Den architektury 4. - 5.10. 2014
Vyražte s námi do ulic a mezi domy v těchto městech:
Beroun, Brno, Bystřice pod Hostýnem, Černošice, Červený Kostelec, České Budějovice, Český Dub, Český Těšín, Dačice, Havířov, Duchcov, Hlučín, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jeseník, Jihlava, Kokořínsko, Kolín, Kroměříž, Kyjov, Liberec, Litoměřice, Mariánské lázně, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Planá, Plzeň, Praha, Přerov, Roudnice nad Labem, Roztoky u Prahy, Rychnov nad Kněžnou, Řevnice, Semily, Strakonice, Teplice, Teplice nad Bečvou, Lomnice nad Popelkou, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Vodňany, Volyně, Vysoké Mýto, Znojmo, Žatec, SK: Štrbské Pleso, Piešťany, Košice.

www.denarchitektury.cz

Kruh Den architektury

ERA21 ročník 2014

30.000,-
V současné době nejrespektovanější profesní časopis o architektuře v ČR. V průběhu roku vyjde 6 čísel.

01/2014
O architektuře víc! Hmota a čas
Dnešní praxe památkové péče je plná rozporů. I toto číslo časopisu ERA21 přináší různé, často protichůdné pohledy. Otázka kompetencí jednotlivých oborů a hledání modu vivendi je dnes aktuální více než kdy jindy. Proto jsme dali slovo jak praktikujícím architektům, tak těm ve službách památkové péče, stejně jako historikům umění....... Filip Landa

02/2014
O architektuře víc! Viditelná města
Proleťte se s námi Amsterodamem, Kodaní, Vídní a Curychem, městy, která se pravidelně umísťují na předních příčkách mezinárodního hodnocení kvality života. Možná nám v určitých momentech mohou připomínat i naše prostředí. V čem jsou výjimečná? Čím nás mohou inspirovat v plánování a architektuře? ...... Marcela Steinbachová

03/2014
O architektuře víc! Návrat domů
Architekt, který se po studiích ve velkoměstě navrací do svého rodiště, to nemá jednoduché. V regionech mimo centrum vládnou úplně jiné podmínky než v metropolích, ve kterých je soustředěn velký kapitál a spousta možností, jak se prosadit, společensky etablovat a ekonomicky přežít. Přesto se řada architektů snaží ve svém rodném kraji působit a přispívat ke zlepšení kvality života, mnohdy za cenu velkého osobního nasazení, existenčních rizik i ztráty prestiže. A to všechno proto, že člověku více záleží na místě, kde cítí svoje kořeny...... Filip Landa

04/2014
O architektuře víc! Mosty
Architektura se nejlépe studuje ve stadiu zrodu, což ale obvykle není možné a musíme se spokojit s již hotovou stavbou. Existuje však typologie, u níž lze záměry tvůrce dobře vyčíst i z dokončené stavby: most...... Marek Kuchta

05/2014
O architektuře víc! Na věčné časy
Smrt, tak nežádoucí, a přesto tak přítomná, je nekonečným zdrojem inspirace. Pojďme se proto podívat na výjimečná díla lidského ducha, která ilustrují náš vztah k tomu, co stále zůstává mimo náš dosah. Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, jak byste chtěli být pohřbeni..... Zuzana Morávková

06/2014
Mimořádná linka Praha-Hanoj
Na jaře odjel Osamu do jihovýchodní Asie a přivezl spoustu architektonických zážitků.

ERA newsletter

R.Buckminster Fuller: Education Automatio

20.000,-
Publikace je nadčasovou knihou překračující hranice architektury. Autor ve světle revoluce v informačních technologiích předvídá změny ve vzdělávacím systému.

Spiro Kostof: The City Shaped

20.000,-
Publikace patří mezi klasická urbanistická díla, ve které autor předkládá přehled forem městské zástavby.
Správní rada NČA vyhověla žádosti nakladatelství a schválila termín vydání publikace v průběhu prvního pololetí 2015.

Sídliště Solidarita

20.000,-
Publikace představí profil svébytného pražského území sídliště Solidarita. Vedle odborných textů budou publikovány i rozhovory s místními obyvateli. Širší analýza této lokality může sloužit jako úspěšný urbanistický model a stát se inspirací pro současnou výstavbu.

Vladimir Paperny: Kultura dvě

35.000,-
Publikace, věnovaná architektuře stalinské epochy, nabízí jiný pohled na období, které si naše společnost zvykla zavrhovat a jehož hodnocení bývá plné nepochopení.

Zvi Hecker, Architekt - fáze II.

40.000,-
Mezinárodní festival Archikultura 2014 zahájí legenda světové architektury Zvi Hecker, který přijede do Ostravy na vernisáž výstavy svých architektonických prací. Vernisáž se koná 6. března v 17:00 hodin v Kabinetu architektury ostravského Domu umění (Galerie výtvarného uměni v ostarvě, p.o.). Kurátoři výstavy Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec jsou rovněž organizátory festivalu Archikultura 2014, který se letos bude konat od 6. března až do konce dubna v Ostravě, Glivicích, Katovicích a Žilině. / http://kabinetarchitektury.cz/tema/archikultura-2014/
Zvi Hecker
Kabinet architektury / Dům umění – Velký sál / Ostrava / 7. 3. – 27. 4. 2014 / vernisáž 6. 3. 2014 v 17.00 hodin
Zvi Hecker – narodil se roku 1931 v Krakově, vyrostl v Samarkandu, studoval architekturu na Technionu v Haifě a malířství na Avni Institute of Art and Design v Tel Avivu. Učil architekturu na Lavalově univerzitě v Quebeku a na univerzitě užitého umění ve Vídni. V roce 1960 se začal věnovat praktické činnosti v Tel Avivu a od roku 1991 pracuje v Berlíně.
K jeho pracím v Izraeli patří radnice v Bat Yamu v Tel Avivu a apartmány v Dubinerově domě (společně s Alfredem Neumannem a Eldarem Sharonem), spirální apartmány v Ramat Ganu, muzeum Palmachu v Tel Avivu (spolu s Rafi Segalem) a areál vojenské akademie v Negevské poušti.
V Evropě navrhl židovskou školu Heinze Galinského v Berlíně a památník se symbolickými řadami lavic pro bývalou synagogu v berlínské Lindenstrasse (spolu s Eyalem Weizmannem a Michou Ullmanem), židovské kulturní centrum v Duisburgu a kasárna královny Máximy na amsterodamském letišti Schiphol.
V roce 1991 reprezentoval s dalšími architekty Izrael na 5. architektonickém bienále v Benátkách a zúčastnil se i 6., 7., 9. a 10. bienále. Jeho dílo je vystavováno v galeriích a muzeích v mnoha zemích.
Zvi Hecker zvítězil v řadě architektonických soutěží. V roce 1996 byl vyznamenán Německou cenou kritiků za architekturu a roku 1999 Rechterovou cenou za architekturu v Izraeli. Od roku 2013 je čestným členem Amerického ústavu architektů. Žije a pracuje v Berlíně.

Zvi Hecker se narodil v roce 1931 v Krakově, vystudoval architektury, v roce 1950 odešel do Izraele, působil v Kanadě a USA. Výstava a katalog představí profil tohoto architekta.

Shrnutí:
Předmětem projektu bylo uspořádání výstavy a vydání katalogu, výstava proběhla ve dnech 7.3.-27.4.2014 v Kabinetu Architektury ostravského Domu umění. K výstavě byl vydán katalog.

Ukradená galerie/cyklus o mladé české architektuře

20.000,-
Ukradená galerie UKG je síť nástěnkových galerií, ve kterých se pravidelně konají pouliční vernisáže.
V současné době probíhá v Praze, Českém Krumlově, Telči, Písku, Děčíně, Linci a Drážďanech. Program je možné sledovat na webových stránkách www.ukradenagalerie.cz

Zveme Vás na 21. díl cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci pražské sekce UKRADENÉ GALERIE, kde se představí duo z atelieru PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI.Výstava spolu s přednáškou proběhne tento čtvrtek 20. 3. od 21 hod v UKRAmodulu pod Negrelliho viaduktem (na rohu ulic Za Poříčskou bránou a Prvního pluku).

PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI
Kancelář založili Martin Prokš a Marek Přikryl v roce 2011 po předchozí spolupráci během studií na FA ČVUT v Praze, kde oba diplomovali v roce 2010 v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové.

Ing. arch. Martin Prokš (*1980 v Jihlavě)
Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. Prošel školou Aleny Šrámkové, Petra Hájka a Jana Šépky, 3 roky studoval Pozemní stavitelství na Stavební fakultě ČVUT. Pracoval například v kancelářích Petra Hájka a Tomáše Hradečného.

Ing. arch. MgA. Marek Přikryl (*1983 v Praze)
Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. V roce 2013 dokončil studium na Škole architektury na pražské AVU. V rámci pobytů v zahraničí pracoval v kancelářích Productora v Mexico City a Renzo Piano Building Workshop v Janově. V Praze spolupracoval s ateliérem Aulík-Fišer a Šépka architekti. Vedle architektonické praxe spolupracuje na krajinářských site-specific projektech s Janem Trejbalem.


Do třináctého pokračování cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci Ukradené galerie v Děčíně Podmoklech jsme pozvali pražský ateliér Ti2 architekti. Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 24.4 od 19 hod v Děčíně Podmoklech na rohu ulic Zbrojnická a Tržní.
Ti2
Ateliér založili ti2, Tomáš Kozel a Kamil Měrka, na základě dlouholetého přátelství a spolupráce v roce 2012, krátce po dokončení studia na pražské technice. Za krátkou dobu činnosti kanceláře se stihli zabývat návrhy rodinných domů,interiérů i veřejného prostoru.

Zveme Vás na 23. díl cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci pražské UKRADENÉ GALERIE. Pozvání tentokrát přijali UHLÍK ARCHITEKTI. Výstava spolu s přednáškou proběhne tento čtvrtek 1. 5. od 21 hod v UKRAmodulu na náplavce na Výtoni u Avoid Floating Gallery.
UHLÍK ARCHITEKTI
"Chceme dělat lepší prostředí pro život. Cíl se zdá prostý: postavit jednoduchý, chytrý, perfektně fungující dům, s dobrým prostorem, za rozumné náklady, ve kterém se budou lidé dobře cítit. Dům dobře zasazený do okolního prostředí. Není však jednoduché toho dosáhnout. Dům se vlivem překotného vývoje technologií proměňuje, komplikuje. Už jen všechny části udržet pohromadě, v rovnováze je nesnadný úkol. Najít odpovídající formy pro nové potřeby, materiály a technologie a přitom udržet to podstatné z minulosti.
"Kultura je údržba". Hodnoty z minulosti je třeba chránit a stavět na nich. To je úkol nejzodpovědnější. Zabýváme se také detailem, ten ale musí být v rovnováze se stavbou. Považujeme za důležité zachovat si selský rozum a odstup. Dobře naslouchat klientovi nesmí být pouhá fráze, ale metoda práce, úhelný kámen navrhování."

Ukradená galerie v Děčíně Podmoklech Vás zve na další pokračování z cyklu o mladé české architektuře. Tentokrát se představí ateliér FAM ARCHITEKTI v čele s Pavlem Nasadilem. Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 22.5 od 19 hod na rohu ulic Zbrojnická a Tržní v Děčíně Podmoklech.
FAM ARCHITEKTI
Od roku 2005 lítáme na lince Londýn - Hlučín s občasným přestupem v Praze. Navrhujeme architekturu kontextuální, ne radikální. Hodně kreslíme a málo stavíme. Bez teorie, ale vždy s tématem. Široké spektrum projektů spojuje odpovědnost ke kontextu místa a snaha přispět k jeho obohacení nikoliv nápodobou jeho vizuálních znaků. Od počátku usilujeme o to, aby transformace architekturou pozitivně ovlivňovala člověka a jeho životní prostor. Je nás pět a půl a s klienty se přátelíme.
Přednášet budou architekti Pavel Nasadil (1975) a Pavel Nosál (1981).

Růžena Žertová a archeologie české poválečné architektury
28. díl přednáškového cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci UKRADENÉ GALERIE. Pozvání přijal plzeňský architekt a teoretik Petr Klíma s přednáškou na téma Růžena Žertová a archeologie české poválené architektury.
Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 27.11.2014 od 21 hod před obchodním domem Kotva (Náměstí Republiky 8).
Petr Klíma je architekt a historik architektury. Vystudoval FF ZČU, FA ČVUT a VŠUP. Několik let působil na Fakultě designu a umění ZČU; i nadále zde přednáší. Je autorem projektu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975 a editorem nyní dokončované monografie Růženy Žertové. Od roku 2011 je aktivní ve společnosti Plzeň 2015, kde připravuje akce a projekty spjaté s architekturou a veřejným prostorem – aktuálně zejména Plzeňský architektonický manuál.

Ostravské přednášky a akce o architektuře

30.000,-
Sdružení Fiducia organizuje každým rokem cyklus přednášek a besed o architektuře s architekty a historiky architektury. Aktivity přispívají nejen k pochopení architektury, ale také k identifikaci občanů s městem a návštěvníkům k poznání Ostravy a okolí.


Panelaci.cz – Výzkum architektury panelových sídlišť v České republice
O fenoménu paneláků promluví uznávaní čeští historici umění Rostislav Švácha, Michaela Jehlíková Janečková a Martin Strakoš.
Přednáška se koná ve čtvrtek 17. 4. v 18:00 Antikvariátu a klubu Fiducia.

Projekt Panelaci.cz hodlá představit panelová sídliště v České republice nikoli pouze jako problematickou součást stavebního fondu, tedy jako ony pověstné „králikárny“. Klade si totiž za cíl poprvé seriózně a ve velké šíři zpracovat fenomén panelových sídlišť v České republice. Výzkumný tým, koordinovaný Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, postupuje podle jednotlivých krajů včetně hlavního města Prahy, z každého kraje vybere několik nejdůležitějších sídlišť s akcentem na dnešní krajská města. Tato sídliště tým analyzuje z nejrůznějších hledisek. Součástí jeho výstupů se stanou hlediska architektonická, urbanistická, sociologická, statistická, hlediska památkové péče, krajinářská a podobně. K výstupům budou patřit výstavy pod širým nebem i ve výstavních sálech v krajských městech, články a vědecké publikace, edukativní programy i příspěvky v médiích. Projekt, plánovaný do roku 2017 a podporovaný Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), představí během přednášky v Ostravě Michaela Jehlíková Janečková, Rostislav Švácha a Martin Strakoš.
O projektu Panelaci.cz najdete více na:http://panelaci.cz/kratce-o-projektu

15. 6. ve 14:00 Architektonická procházka VII. a VIII. obvodem Poruby a Pustkovcem s historikem umění Martinem Strakošem

Sraz v neděli 15. června ve 14:00 na konečné autobusových linek č. 48 a 49, Průběžná ul. (konečná autobusů nedaleko Globusu).

Tentokrát se projdeme „zelenou“ stezkou mezi panelovými domy porubského sídliště a zaznamenáme různorodé podoby zdejší zástavby a její vztah ke krajině a k zeleni, tvořící důležitou součástí architektonického prostředí. Oba obvody, sedmý i osmý, představují mladší fázi výstavby Poruby, což se odráží, jak si ukážeme, v urbanistické struktuře i v řešení jednotlivých domů. Rozvolněný urbanismus sestává ze solitérních či blokově uspořádaných bytových domů velkého měřítka, postavených na pozemcích, které kdysi tvořily součást Pustkovce. Prozkoumáme vnitřní svět parků, nákupních center a parkovišť i vnější svět okružních silnic s průniky či střety sídliště s maloměstskou či venkovskou zástavbou. To vše představuje charakteristický kolorit sídlištního a městského prostředí 2. poloviny 20.
století se všemi negativními i pozitivními asociacemi, spojovanými se sídlištní výstavbou od jejích počátků až do současnosti.

5.10. v 9:30 Komentovaná procházka „Architektura dvojměstí Cieszyn / Těšín / Český Těšín“ s historikem umění Martinem Strakošem

Architektonickou procházku připravil historik architektury Martin Strakoš ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia. Začne u železničního nádraží v Českém Těšíně, odkud výprava zamíří do polské historické části města. Kolem kavárny Avion se přesune k těšínskému zámku, kde si účastníci budou moci prohlédnout zbytky tamního hradu a rotundu, zajímavý příklad rekonstruované nejstarší památky města. Od zámku se následně vypraví do vlastního historického jádra Těšína a představí ulice a náměstí i nejvýznamnější sakrální a světské stavby od gotiky, přes baroko, klasicismus, historismus i secesi. Odpoledne po obědové pauze bude výprava pokračovat poznáváním staveb moderního Českého Těšína. Stravování i dopravu si zájemci zajistí samostatně.


Architektura dvojměstí Cieszyn / Těšín / Český Těšín, neděle 5. října 2014, sraz u železničního nádraží v Českém Těšíně v 9:30.
(Vlak ze žel. nádraží Ostrava-Svinov odjíždí v 8:19 a ze žel. nádraží Ostrava hlavní nádraží v 8:28). Předpokládaná délka programu do 16:00.


Tištěná architektura

20.000,-
Cyklus přednášek "Tištěná architektura"v knihkupectví Serius v Jablonci nad Nisou odstartoval v roce 2012. Upozorňuje na zajímavé knihy týkající se architektury, představuje osobnosti z řad architektů, historiků, teoretiků a kritiků architektury. Témata přesahující kontext místního prostředí a přispívají ke kultivaci jabloneckého veřejného prostoru.

Průvodce po výtvarném umění ve veřejném prostoru Jablonce nad Nisou

20.000,-
Sdružení PLAC chce vytvořit ediční řadu průvodců města Jablonce nad Nisou.
Zmapování na zdokumentování výtvarných uměleckých děl ve veřejném prostoru města bude prvním z řady těchto průvodců.

Průvodce bude pokřtěn 10.12.2014 v 18:30 ve Vladimírově knihkupectví, Mírové náměstí 1, Jablonec nad Nisou

Placv

Offcity architekti 2014

30.000,-
Cyklus přednášek reagujících na aktuální témata Pardubicka.

Bienále 2014 - 100 mil. m2

20.000,-
Publikace, která vyjde jako katalog k expozici Československého pavilonu na benátském bienále, analyzuje vývoj bytové výstavby v období od roku 1914 do roku 2014.

Rem Koolhaas: Texty

15.000
Druhý svazek edice čtení o architektuře přináší pět textů jednoho z nejvlivnějších architektů současnosti, Rema Koolhaase. Byly napsány v rozmezí let 1993 – 2001, tedy před masovým rozšířením internetu, před teroristickým útokem na World Trade Center a před současnou finanční krizí. Architektonická a urbanistická realita, kterou popisují, ale trvá a představuje stále stejně nesnadný problém k řešení.
„Na rozdíl od většiny teoretiků urbanismu, Koolhaas se ani tolik nezajímá o vytvoření univerzálního modelu, jako hlavně popisuje, proč univerzální modely nefungují.“
Paul Goldberger
Publikace vyšla koncem roku 2014

Čtyři cesty ke koldomu

30.000,-
Cílem publikace je zmapovat kolektivní bydlení v Československu v období 1900-1989.
Kniha vyšla počátkem listopadu 214.

Colin Rowe, Fred Koetter: Collage City

20.000,-
Publikace rozšíří nabídku knih o urbanismu. Autoři přichází s polemikou, kdy oproti modernistickému konceptu homogenního města obhajují pestrou městskou strukturu.

2.ročník Lidové školy urbanismu 2014

20.000,-
Lidová škola urbanismu je cyklus přednášek a besed pro širokou veřejnost, který srozumitelnou formou vysvětluje problematiku městského rozvoje.

Základy urbanistické gramotnosti II

20.000,-
Cílem výstavy a následné přednášky je srozumitelnou formou shrnout aktuální názory na fungování měst a posílit základní znalosti v oblasti architektury a urbanismu u široké veřejnosti.

Médium : výstava

20.000,-
Pokračování vícedílného projektu, jenž si klade za cíl mapovat současné i minulé pohledy na vystavování architektury. V roce 2014 proběhnou 2 mezinárodní sympozia zaměřené na problematiku kurátorství architektury v souvislosti se 14.bienálem architektury v Benátkách.

Model Baugruppen

40.000,-
Projekt chce formou výstavy, diskuse a manuálu prezentovat nový model "Baugruppe" - skupinového bydlení na principu samostatné iniciativy architektů a občanů.

kino Varšava Liberec

15.000,-
Večery s architekty ve znovuotevřeném kině Varšava v Liberci organizované studentským spolkem X-Fatul.

Krajina-město-veřejný prostor

40.000,-
Festival "Krajina-město-veřejný prostor"bude zaměřen především na krajinářskou architekturu. Vedle výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera se organizátoři pokusí oživit na letní měsíce lokalitu Nákladového nádraží Žižkov.

V rámci LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014 se v úterý 24.června v 19.00 koná v Galerii Jaroslava Fragnera radi HOLANDSKÝ VEČER.
Jeho součástí bude přednáška holanského architekta Lodewijka Baljona a křest knihy k aktuální výstavě
CzechScape/Portrét současné české architektury.
Dále vystoupí kapela When We Are Wild (NL).
Více informací naleznete na:
http://www.gjf.cz/aktualne/holandsky-vecer/,
www.landscape-festival.cz a www.baljon.nl.

zveme Vás na zahájeni LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014,
v úterý 17. června 2014 v 18 hodin na Nákladovém nádraži Žižkov, Jana Želivského 2, Praha 3.
Vstup na zahájení je volný a zdarma.
Oděv neformální, zahrádkářský. Rýče a hrábě vítány.
Výstava potrvá do 9. září 2014, otevřeno denně 13 – 21 hod – bar – pláž –wifi free.
Více na www.landscape-festival.cz, www.nakladovenadrazizizkov.cz

Bedřich Feuerstein Cesta do nejvýtvarnější země světa

35.000,-
Publikace, kterou připravila Helena Čapková, je uměleckohistorická studie o životě a díle architekta Bedřicha Feuersteina s vazbou na jeho pobyt v Japonsku

Letní škola architektury 2014

Souhrnná publikace z Letní školy architektury 2014 Kopřivnický brownfiel, zaměřené na navrhování v chráněné krajinné oblasti. Akce s zúčastnilo 30studentů vysokých škol a 20 architektů a odborníků.

Architektura mimo centra

Konference, výstava a publikace se zabývala progresivními stavbami, které vznikly v období 1990-2013 na území ČR v obcích a městech do 20 tisíc obyvatel. Přinesla sondu do kvality stavění v menších sídlech, zaměřila se především na veřejné stavby.

2014  2013 >

Aktuality

Výběrové řízení na ředitele NČA

K 31. lednu 2015 z NČA odchází po mnohaletém působení dosavadní ředitelka Ing. Marie Krátká. Nadace vyhlásila výběrové řízení na vyhledání nového ředitele - viz inzerát na http://www.jobs.cz/rpd/921794864/?rps=233§ion=positions.".

Industruální topografe, architektura konverzí, ČR 2005-2015

vernisáž výstavy v GJF v úterý 16.12.2014 v 19.00
Bližší informace:
http://www.gjf.cz/pripravujeme/industrialni-topografie-architektura-konverzi-2005-2015/

O jablku a dalších - křest průvodce

O jablku a dalších - průvodce po výtvarném umění 60.až 80. let 20.století ve veřejném prostoru Jablonce nad Nisou bude pokřtěn 10.12.2014 od 18:30 ve Vladimírově knihkupectví, Mírové náměstí 11,
Jablonec nad Nisou

Placv

Obecní dům Brno & hosté 2014

Vernisáž proběhne v úterý 9. prosince 2014 v 18.30 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno a nového bistra MFG Minimalistische Feste Gruppe.

Spolek Obecní dům Brno byl založen v roce 1989. Po společných výstavách, proběhnuvších v letech 1997 a 2002, bude nyní představena nová přehlídka prací členů spolku a jejich hostů. Kdo by ve vystavených návrzích a stavbách hledal společné či sjednocující formální, estetické či dokonce filozofické prvky a postoje, bude zklamán, neboť dostředivou silou spolku není žádná určitá doktrína či styl. Tou je spíše usilování o architekturu, ovlivněné společně sdíleným prostorem dnes provincionálního středoevropského města. Možná je to právě míra ve svém součtu společné energie do onoho usilování vložená, která ustavuje hranice spolku.

Více informací naleznete na webových stránkách galerie:
http://www.galeriearchitektury.cz/2014/12/obecni-dum-brno-hoste-2014-abychom.html
nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/events/1566669423564080/

GAB Obecni dum

Výběrové řízení na rozdělení grantů NČA pro rok 2015

SR NČA vyhlásil výběrové řízení na rozdělení grantů pro rok 2015. Rozdělena bude částka 1 000 000 Kč.
Bližší informace naleznete na: vyhlášení granty2015

2 přednášky o švýcarské architektuře organizované o.s. Kruh

4.12.2014 od 19.30 v Kině Světozor
přednáškový večer architektů z renomovaného švýcarského Studia Basel - Vesny Jovanović a Martina Tattary, který se uskuteční již příští týden 4. prosince v Kině Světozor od 19.30. Tématem budou aktuálně i u nás často skloňované pojmy: sídelní kaše, město prorůstající do krajiny, zahušťování města...
V pátek pak proběhne pracovní skupina s přednášejícími a českými experty a politiky na půdě ČKA - viz. pozvánka níže, na kterou jste taktéž zváni.

Růžena Žertová a archeologie české poválečné architektury

UKG cyklus o české architektuře: Petr Klíma
Zveme vás na 28. díl přednáškového cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci UKRADENÉ GALERIE. Pozvání tentokrát přijal plzeňský architekt a teoretik Petr Klíma s přednáškou na téma Růžena Žertová a archeologie české poválené architektury.
Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 27.11.2014 od 21 hod před obchodním domem Kotva (Náměstí Republiky 8).
Petr Klíma je architekt a historik architektury. Vystudoval FF ZČU, FA ČVUT a VŠUP. Několik let působil na Fakultě designu a umění ZČU; i nadále zde přednáší. Je autorem projektu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975 a editorem nyní dokončované monografie Růženy Žertové. Od roku 2011 je aktivní ve společnosti Plzeň 2015, kde připravuje akce a projekty spjaté s architekturou a veřejným prostorem – aktuálně zejména Plzeňský architektonický manuál.

Volby do SR a DR NČA 2014

Správní rada NČA na svém zasedání dne 1.10.2014 vyhlásila volby do správní a dozorčí rady nadace, a to na dvě místa ve správní a jedno místo v dozorčí radě.
Bližší informace naleznete v části Nadace / Složení orgánů.
V 1. kole voleb, které se konaly dne 5.11.2014, byl zvolen do správní rady NČA Jakub Fišer. Druhé kolo voleb proběhne na příštím zasedání správní rady 4.12.2014, další návrhy kandidátů je možno podávat do 1.12.2014.

Cyklus přednášek Kruh: Andrea Deplazes + Joseph Schwartz

čtvrtek 6.11.2014 v 19.30 v Kině Světozor vystoupí oceňovaný švýcarský architekt Andrea Deplazes a uznávaný statik Joseph Schwartz.

Dvoupřednáška navazuje na cyklus přednášek reflektujících aktuální tendence ve švýcarské architektuře - dlouhodobě jedné z nejinspirativnějších architektur v Evropě a otevírá různá témata. Tentokrát se bude týkat spolupráce architekta a inženýra.
V pátek 7.11.2014 na toto téma proběhne pracovní skupina s názevem: "Idea, konstrukce a realita. Navrhování konstrukcí a architektura" od 9.30 do 15.00 na půdě ČKA. Diskuze se zúčastní oba účinkující a několik českých odborníků z řad architektů, teoretiků, novinářů a zástupců neziskovek na půdě ČKA. Listopadová pracovní skupina je otevřena i pro veřejnost.

Nová architektura v Jižním Tyrolsku

Vernisáž výstavy proběhne v prostorách Galerie Architektury Brno ve středu 5. listopadu 2014 v 18.00 hodin.

Pořadatelé:
Kunst Meran im Haus Der Sparkasse,
Galerie Architektury Brno
Galerie Jaroslava Fragnera
ve spolupráci s Südtiroler Künstlerbund, Architekturstiftung Südtirol

Vznik a vývoj továrního areálu firmy Baťa

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně Vás srdečně zve na přednášku kurátorky Ladislavy Horňákové
Vznik a vývoj továrního areálu firmy Baťa
v úterý 4. listopadu 2014 v 17 hodin
ve 2. podlaží budovy 14 továrního areálu ve Zlíně

Jan Tilinger - Sluneční škola v Kargyaku

Zveme vás na 27. díl přednáškového cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci UKRADENÉ GALERIE. Pozvání tentokrát přijal Jan Tilinger, který představí projekt školy v Kargyaku v indickém Himaláji. Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 30.10.2014 od 21 hod na vyhlídce na Dobešce.

Formy rozvojových projektů evropanů mají různé umístění a různé podoby. Honza Tilinger se pokusil v nejodlehlejší vesnici světa, pět dní chůze od nejbližší silnice, ve výšce 4200 m, vybudovat projekt, a to takovým způsobem, aby zohlednil faktory samo-udržitelnosti a replikovanosti projektu s respektem k místní kultuře a tradicím materiálovým a technologickým. Po několika letech výzkumu oblasti po různých stránkách vyprojektoval školu a tu s Občanským sdružením Surya postavil. Surya byla založena v roce 2006 s hlavním cílem postavit a rozjet kargyackou školu a teď míří na další podobné projekty. Sluneční škola byla dokončena na podzim roku 2008 a už šestým rokem slouží místním lidem, za tu dobu se stala i předlohou pro další podobné stavby v oblasti. Po pěti letech neustálé přítomnosti střídajících se dobrovolných učitelů byla v roce 2013 svěřena k řízení vesnické radě. Surya stále zajišťuje soukromé učitele, uniformy a učebnice pro žáky a v letních měsících prostřednictvím dobrovolníků kontroluje stav výuky, kvalitu učitelů, zdraví dětí a stav budovy a školního skleníku.
Honza v současné době přednáší Stavební inženýrství v rozvojových zemích na Stavební fakultě ČVUT, pracuje pro Lucenburskou vládu jako stavební auditor rozvojových projektů v Asii a se svou ženou vedou školu dovedností a řemesel Takuara.

Lucie Stejskalová / Myslet město: současné městské strategie

Křest knihy vydané VŠUP proběhne ve čtvrtek 23.10.2014 od 18.00 Café Neustadt, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Punk v GJF

Čtvrtek 16.10. od 19:00 v Galerii Jaroslava Fragnera:

výstava v GJF / Punk v české architektuře
výstava v lapidariu / Nahraj!
koncert / Plexis & Paramones

Den architektury 4. - 5.10. 2014

Den architektury 4. - 5.10. 2014
Vyražte s námi do ulic a mezi domy v těchto městech:
Beroun, Brno, Bystřice pod Hostýnem, Černošice, Červený Kostelec, České Budějovice, Český Dub, Český Těšín, Dačice, Havířov, Duchcov, Hlučín, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jeseník, Jihlava, Kokořínsko, Kolín, Kroměříž, Kyjov, Liberec, Litoměřice, Mariánské lázně, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Planá, Plzeň, Praha, Přerov, Roudnice nad Labem, Roztoky u Prahy, Rychnov nad Kněžnou, Řevnice, Semily, Strakonice, Teplice, Teplice nad Bečvou, Lomnice nad Popelkou, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Vodňany, Volyně, Vysoké Mýto, Znojmo, Žatec, SK: Štrbské Pleso, Piešťany, Košice.

www.denarchitektury.cz

Ondřej Stehlík: Brno postavené nepostavené

křest knihy Brno postavené nepostavené, vydané Nakladatelstvím VUTIUM
proběhne v prostorách Galerie Architektury Brno ve středu 1. října 2014 v 16:00 hodin.

cyklus přednášek Kruh: Adam Caruso a Laurent Stalder

čt 02/10/14, 19:30 dvě přednášky: architekt ADAM CARUSO: "Klam modernity" a teoretik architektury LAURENT STALDER: "Ani stará ani nová, o hledání autonomní architektury"
o.s. Kruh a prestižní Fakulta architektury na ETH v Curychu uvádí pátý přednáškový večer z úspěšného cyklu „Švýcarsko-české inspirace“, který je spolufinancován z Fondu partnerství programu Švýcarsko-české spolupráce. Podzimní cyklus zahájí ve čtvrtek 2. října v Kině Světozor architekt Adam Caruso svou přednáškou "Klam modernity" a teoretik architektury Laurent Stalder přednáškou "Ani stará ani nová, o hledání autonomní architektury".
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, zdarma

Česká republika - moderní architektura / Čechy

Křest knihy vydané Zlatým řezem proběhne v úterý 30.9.2014 od 17 hodin na Fakultě architektury v Praze - Dejvicích. Kniha je závěrečným dílem ediční řady průvodců Zlatého řezu po moderní architektuře na území ČR a mapuje dědictví stavební kultury v Čechách mimo hlavní město Prahu od počátku 20. století do současnosti.

BAND - mladá katalánská architektura

Vernisáž výstavy proběhne v prostorách Galerie Architektury 24. září 2014 v 18:00.
Výstava potrvá do 24. listopadu 2014 a bude ji možno navštívit denně od 10:00 do 18:00 hodin.

Galerie Architektury pokračuje v prezentaci současné evropské/světové architektury. Další výstava představí nastupující španělskou generaci architektů, katalánské studio BAND (Barcelona Architecture ´N´ Design). BAND překvapuje svěží a zajímavou tvorbou. Studio nedávno vzniklo fúzí tří architektonických kanceláří a spojuje pětici architektů (Josep Ferrando Bramona, Olga Felip spolu s Josepem Campsom a Eugeni Bach s manželkou Annou). Ti vycházejí z filozofie a atmosféry katalánské metropole. V jejich stavbách se spojuje místní kultura, podnikavost, úsilí, vzdělání i vášeň.

Po vernisáži se návštěvníci mohou těšit na nově otevřenou kulinarii MFG – Minimalistische Feste Gruppe – kulinarie bez kompromisů, která je přístupná přímo z haly Galerie architektury, nebo schodištěm z vnitrobloku za Poutníkem. Domácí kuchyně („osterie“ jako v Římě) využívá běžně dostupné městské čerstvé suroviny pro přípravu pokrmů podle francouzských, italských a moravských rodinných receptur. Předvádí souhru jídla, vína a prostředí v minimalistickém podání. Útulný a zcela nekuřácký prostor v srdci Brna, veranda, terasa a spolupráce s mladými absolventy fakult architektury v Brně a Ostravě slibují nevšední zážitek obnovy české kulinární tradice.
Odkaz na stažení tiskových materiálů:
https://www.dropbox.com/sh/l7sl8sap4c9oast/AAB1xD-MV21kKj-C3a_Sjvt2a?dl=0

BAND - mladsá katalánská architektura

Ukradená galerie - The Builders

UKRADENÉ GALERIE. Pozvání tentokrát přijali THE BUILDERS. Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 28.8.2014 od 21 hod pod Negrelliho viaduktem v pražském Karlíně.

Studio tvoří architekti Lukáš Brom, David Kazický a Štěpán Tláskal. Na prvních společných projektech pracovali již v průběhu studia a po absolvování fakulty architektury v Liberci založili v roce 2008 ateliér s názvem The Builders.

"Snažíme se být dobří ve čtení zadání našich klientů. Necháváme se ovlivnit, ale i rádi stavíme investorům výzvy. Hledáme inspiraci v obyčejném. Stavby jsou příběhy konkrétních lidí, jejich zkušeností a pohledu na život - a to je skvělé!"

Současná dánská architektura

GAB / Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
vernisáž: úterý 29. července 2014 v 18.30 hod, výstava potrvá do 31. srpna 2013
http://www.galeriearchitektury.cz/2014/07/soucasna-danska-architektura.html

úterý 19.8.2014 v 18:00 přednáška Petra Šmídka o Současné dánské architektuře,
Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
událost na FB: http://goo.gl/Osaib5

RES PUBLICA / veřejná stavba - veřejný prostor - veřejné finance

dovolujeme si Vás pozvat na výstavu nejlepších prací Ústavu navrhování 2 Fakulty architektury VUT v Brně, který obdržel v letošní Ceně Bohuslava Fuchse ocenění za “nejlepší ateliér”.

RES PUBLICA / veřejná stavba - veřejný prostor – veřejné finance

Zahájení výstavy proběhne v úterý 8. července 2014 v 18.00 hod
v prostorách Galerie Architektury Brno na ulici Starobrněnské

Více informací najdete na www.galeriearchitektury.cz a na facebooku: www.fb.me/galeriearchitektury.

Královská cesta na scestí

Oddělení kulturologie při Ústavu etnologie FF UK ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK, Spolkem Královské cesty a Klubem Za starou Prahu bude pořádat ve středu 1.října 2014 od od 10:00 v Modré posluchárně (místnost č. 138), Celetná 20 konferenci Královská cesta na scestí.
Konference se zaměří na současný stav a budoucnost Královské cesty, trasy a symbolu historického jádra Prahy, zapsané v Pražské památkové rezervaci − UNESCO. Cílem konference je upozornit na nekontrolovatelný a doposud nestanovený architektonický, urbanistický, sociální, ekologický, environmentální, demografický nebo i estetický a funkční vývoj Královské cesty. Konference usiluje zdůraznit dosavadní vývoj Královské cesty a poukázat na jeho možné skryté přínosy, omezení, ohrožení a perspektivy.
Termín zaslání abstraktů (max. 300 slov): 10. září 2014

Královská cesta Praha

Krajina-město-veřejný prostor

V rámci LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014 se v úterý 24.června v 19.00 koná v Galerii Jaroslava Fragnera radi HOLANDSKÝ VEČER.
Jeho součástí bude přednáška holanského architekta Lodewijka Baljona a křest knihy k aktuální výstavě
CzechScape/Portrét současné české architektury.
Dále vystoupí kapela When We Are Wild (NL).
Více informací naleznete na:
http://www.gjf.cz/aktualne/holandsky-vecer/,
www.landscape-festival.cz a www.baljon.nl.

zveme Vás na zahájeni LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014,
v úterý 17. června 2014 v 18 hodin na Nákladovém nádraži Žižkov, Jana Želivského 2, Praha 3.
Vstup na zahájení je volný a zdarma.
Oděv neformální, zahrádkářský. Rýče a hrábě vítány.
Výstava potrvá do 9. září 2014, otevřeno denně 13 – 21 hod – bar – pláž –wifi free.
Více na www.landscape-festival.cz, www.nakladovenadrazizizkov.cz
GÜNTER VOGT Krajina měst / ÁKOS MORAVÁNSZKY Stavět oblaka.

5. 6. / 19.30 / Kino Světozor (Vodičkova 41, Praha 1)
Atmosféry a švýcarská architektura - přednáška o symbióze současné architektury s krajinou

Brněnští němečtí architekti

úterý 20.5.2014 v 18:00 vernisáž výstavy v Galerii architektury Brno (GAB)
BRNĚNŠTÍ NĚMEČTÍ ARCHITEKTI

Zahájení výstavy, představení monografie a komentovaná prohlídka proběhne
Výstava potrvá do 20. června 2014.

Švýcarská inspirace: Fabio Gramazio a Tony Kotnik

čt 15/05/14, 19:30 Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
Fabio Gramazio a Tony Kotnik
Jak roboti mění architekturu? Co nového do navrhování a stavění přináší potenciál současné digitální technologie? Jak dalece konstrukce ovlivňuje architekturu? Jaká je dynamika vztahů mezi návrhem, geometrií a samotnou stavbou?

Kruh Kotnik

Dopisy Jaromíra Krejcara

7. 5., 25. 5. a 31. 5. 2014 scénické čtení v Malé dvoraně Veletržního paláce,
Jedná se zpracování 3 dopisů architekta Jaromíra Krejcara Romanu Jacobsenovi o úzkosti, emigraci a morálním statutu člověka v mezní situaci. Formálně se jedná o stylizované scénické čtení s výrazným výtvarným rukopisem. Projekt vzniká v koprodukci Studia Hrdinů a Lektorského oddělení Národní Galerie jako reakce na výstavu „Příběh Veletržního paláce“.

OpenAirArena GJF

5.5.2014 GJF v 18:00
Přednáška Richarda Biegla, odhalení instalace Pivni fontany Martina Klody a koncert česko-finsko-holandské garáž rockové kapely Spermbankers!

Atelier 8000

V úterý 29.dubna v 19.00 proběhne v Galerii Jaroslava Fragnera zahájení výstavy a křest publikace
věnované Jiřímu Stříteckému a Ateliéru 8000

O ARCHITEKTUŘE VÍC!

O ARCHITEKTUŘE VÍC!
středa 23. dubna 2014 v 18.00, České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Téma č. 1: EXPORT - IMPORT / Architektonické služby jako vývozní komodita
Diskusi moderuje Adam Gebrian,
Hosté: Jan Magasanik, Martin Hejl, Irena Šebová a Tomáš Král

České centrum Praha ve spolupráci s architektonickým časopisem ERA21 připravují pro rok 2014 novou sérii moderovaných diskusí s osobnostmi české a zahraniční architektury, určených zejména široké veřejnosti. Debatní cyklus se dotkne žhavých společenských témat, která rezonují jak u nás, tak za hranicemi.
Obsah tematicky zaměřených diskusí vychází ze zpracovávaných i nově připravovaných čísel odborného architektonického časopisu ERA21. Jsou výsledkem pečlivé redakční práce a nově navázaných kontaktů s předními světovými i domácími specialisty. Budou moderovány vedoucími redaktory čísel. U diskusního stolu se sejdou odborníci z České republiky i ze zahraničí. Autorem konceptu založeného na mezinárodním rozměru architektonické tvorby a sdílení nejaktuálnějších poznatků a široké propagaci architektury směrem k veřejnosti je Osamu Okamura.

Více informací na http://prague.czechcentres.cz/novinky/o-architekture-vic-no1/

Architektura ČC

Česká architektura 2012-2013

Ročenka představuje 35 nejzajímavějších staveb vybraných architektem Zdeňkem Jiranem.
Křest proběhne ve čtvrtek 17. dubna 2014 v 18.30 hodin v Observatoři Žižkovské televizní věže,
Mahlerovy sady 1, Praha 3.

Cyklus Švýcarská inspirace - dvě přednášky

čt 03/04/14, 19:30 Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
Philip Ursprung, Stavěné obrazy: Herzog & de Meuron + Tom Emerson: Nikdy moderní
Přednáška je v angličtině, tlumočena do češtiny, pro všechny zdarma.
Na přednášku naváže pracovní skupina českých odborníků s Philipem Ursprungem a Tomem Emersonem na půdě ČKA, Josefská 34/6, 118 00, Praha 1

tisk zpráva Emerson
emerson

Výstava 8+8 v GAB / Knesl+Kynčl Architekti

Vernisáž pátek 4.4.2014 od 19:00, výstava bude otevřena do 5.5.2014,
komentovaná prohlídka s přednáškou 29.4.2014 od 19:00

V Galerii Architektury Brno bude od 5. dubna do 5. května 2014 k vidění výstava 8 + 8, která představí 16 rodinných domů navržených architekty ze studia knesl + kynčl architekti. Ti si pro svou brněnskou výstavu, která je volným pokračováním loňské retrospektivní výstavy v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, vybrali téma, jež je v jejich práci hojně zastoupeno a zároveň je tématem „lokálním“ – rodinné domy. Až na jednu výjimku se všechny prezentované domy nacházejí v Brně či jeho blízkém okolí.

kynčl GAB

Vědecká konference za záchranu kostela v Horním Jiřetíně

28.3.2014 kulturní dům města Horní Jiřetín

Ukradená galerie - 21.díl cyklu o mladé české architektuře

Čtvrtek 20.3.2014 GALERIE, od 21 hod v UKRAmodulu pod Negrelliho viaduktem (na rohu ulic Za Poříčskou bránou a Prvního pluku) se představí duo z atelieru PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI.Výstava spolu s přednáškou proběhne tento čtvrtek 20. 3. od 21 hod v UKRAmodulu pod Negrelliho viaduktem (na rohu ulic Za Poříčskou bránou a Prvního pluku).
Kancelář založili Martin Prokš a Marek Přikryl v roce 2011 po předchozí spolupráci během studií na FA ČVUT v Praze, kde oba diplomovali v roce 2010 v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové.
Ing. arch. Martin Prokš (*1980 v Jihlavě)
Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. Prošel školou Aleny Šrámkové, Petra Hájka a Jana Šépky, 3 roky studoval Pozemní stavitelství na Stavební fakultě ČVUT. Pracoval například v kancelářích Petra Hájka a Tomáše Hradečného.
Ing. arch. MgA. Marek Přikryl (*1983 v Praze)
Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. V roce 2013 dokončil studium na Škole architektury na pražské AVU. V rámci pobytů v zahraničí pracoval v kancelářích Productora v Mexico City a Renzo Piano Building Workshop v Janově. V Praze spolupracoval s ateliérem Aulík-Fišer a Šépka architekti. Vedle architektonické praxe spolupracuje na krajinářských site-specific projektech s Janem Trejbalem.

Čtvrtek 27.3 od 19 hod v Děčíně Podmoklech na rohu ulic Zbrojnická a Tržní. Přijďte a oslavte s A1Architects první výročí fungování cyklu o architektuře v Děčíně!
A1ARCHITECTS
„Výjimečnost našeho života utvářejí na první pohled nepodstatné detaily. Při své práci hledáme kouzlo těchto maličkostí v obyčejných věcech kolem nás, které nás inspirují…“
První samostatné projekty členů ateliéru A1Architects spadají do roku 2003. V roce 2005 se v Praze začíná formovat studio a kreativní dílna A1Architects, jejíž jádro tvoří Lenka Křemenová a David Maštálka, původně spolužáci z ateliéru architektury s označením A1 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V letech 05 – 09 spolupracoval na některých projektech v ateliéru Jakub Filip Novák. Od roku 2012 se přidává k týmu další architektka Tereza Schneiderová a od konce roku 2013 také architekt Matěj Žaloudek. Na některých projektech se úzce podílí také grafická designérka, Davidova sestra Marta Maštálková.

Architektura mimo tradiční centra

ve středu 26.3.2014 vernisáž dvou výstav na stejné téma:
od 18:00 v Galerii Slovenského institutu v Praze
od 19:00 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze

Offcity architekti 2014

Irena Vostracká: Rozvoj a plánování města
26.3.2014 v 19:00 Divadlo 29, Pardubice

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014

21. ročník soutěžní přehlídky

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014
- NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU
Termíny:
Uzávěrka pro doručení přihlášeného díla včetně dokumentace: do 7. března 2014 do 16°° hod.
v Obci architektů, Bělohorská 10, Praha 6 – Břevnov, paní Iva Brunclíková
Zasedání poroty 13. – 16. 3. 2014
Vyhlášení výsledků s předáním cen na Galavečeru dne 13. 5. 2014 od 17 °° hod. v Národní galerii, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Výstava prací vernisáž 13. 5. 2014, výstava trvá do 13. června 2014 v prostorách NG a poté putuje do dalších českých a zahraničních měst.
Podmínky: viz níže

GPA

MCA ATELIÉR / STŮL U OKNA, NA STOLE KNIHA

Dům umění / Galerie současného umění, náměstí Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice MCA
čtvrtek 20.3.2014 od 18:00 hod. Vernisáž

Christian Kerez

čt 06/03/14, 19:30
Aula Právnické fakulty UK, nám Curieových 7, Praha 1

Kruh a Fakulta architektury ETH vás zvou na přednášku švýcarského architekta Christiana Kereze, která zahájí cyklus „Švýcarsko-české inspirace“, který je spolufinancován Programem švýcarsko-české spolupráce

Christian Kerez se narodil ve venezuelském Maracaibu v roce 1962. Nejprve se intenzivně věnoval fotografování architektury. V roce 1993 si v Curychu založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 2001 hostoval na ETH v Curychu, o dva roky později se zde stal docentem a za dalších šest let profesorem. Momentálně se účastní mnoha rozličných projektů ve Francii, České republice, Brazílii a Číně.
www.kerez.ch

Heinrich Lauterbach

čtvrtek 6.3.2014 od 17:30 v GJF
Komentovaná prohlídka prof. Vladimíra Šlapety výstavou Heinrich Lauterbach / Architekt vratislavskeho modernismu spojená s přednáškou zaměřenou na architektovy realizace v Jablonci nad Nisou
Více na: http://www.gjf.cz/pripravujeme/prednaska-prof-slapety-heinrich-lauterbach/

Ukradená galerie Děčín / A1Architects

Čtvrtek 27.3 od 19 hod v Děčíně Podmoklech na rohu ulic Zbrojnická a Tržní. Přijďte a oslavte s A1Architects první výročí fungování cyklu o architektuře v Děčíně!
A1ARCHITECTS
„Výjimečnost našeho života utvářejí na první pohled nepodstatné detaily. Při své práci hledáme kouzlo těchto maličkostí v obyčejných věcech kolem nás, které nás inspirují…“

První samostatné projekty členů ateliéru A1Architects spadají do roku 2003. V roce 2005 se v Praze začíná formovat studio a kreativní dílna A1Architects, jejíž jádro tvoří Lenka Křemenová a David Maštálka, původně spolužáci z ateliéru architektury s označením A1 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V letech 05 – 09 spolupracoval na některých projektech v ateliéru Jakub Filip Novák. Od roku 2012 se přidává k týmu další architektka Tereza Schneiderová a od konce roku 2013 také architekt Matěj Žaloudek. Na některých projektech se úzce podílí také grafická designérka, Davidova sestra Marta Maštálková.


Tak jako vždy v UKG Děčíně bude výstava zahájena u nástěnky a přednáška proběhne v baru Bodenbach (cca 2 min chůze).

Zvi Hecker

Kabinet architektury / Dům umění – Velký sál / Ostrava / 7. 3. – 27. 4. 2014 / vernisáž 6. 3. 2014 v 17.00 hodin
Zvi Hecker – narodil se roku 1931 v Krakově, vyrostl v Samarkandu, studoval architekturu na Technionu v Haifě a malířství na Avni Institute of Art and Design v Tel Avivu. Učil architekturu na Lavalově univerzitě v Quebeku a na univerzitě užitého umění ve Vídni. V roce 1960 se začal věnovat praktické činnosti v Tel Avivu a od roku 1991 pracuje v Berlíně.
Výstava je součástí mezinárodního festivaul Archikultura 2014, který se bude konat od 6. března až do konce dubna v Ostravě, Glivicích, Katovicích a Žilině. / http://kabinetarchitektury.cz/tema/archikultura-2014/

Dušan na Scénu

27.2.2014 od 19:00 Nová Scéna ND v Praze
21.ročník studentské soutěže o nejlepší projekty a ateliéry na FA ČVUT v Praze

Heinrich Lauterbach / Architekt vratislavského modernismu

vernisáž výstavy v utery 11. února 2014 v 19 hodin v Galerii Jaroslava Fragnera.
Výstava potrvá do 16. března 2014.
Vice informaci na http://www.gjf.cz/pripravujeme/heinrich-lauterbach/.

6.3.2014 od 17:30 proběhne v Galerii Jaroslava Fragnera přednáška Vladimíra Šlapety

OFIS ARHITEKTI 2001-2012 / Inspirující limity

výstava slovinského architektonického studia v GAB v Brně ve dnech 11.2.-7.3.2014
Vernisáž 11.2.2014 od 18:00 v GAB
přednáška Roka Omana 11.2.2014 od 15:00 FA VUT v Brně, aula A310

Tisková zpráva OFIS

Ještěd f kleci

29.1.2014 od 19:00 atelier F v Liberci

Výběrové řízení na rozdělení grantů NČA pro rok 2014

Dne 22.1.2014 zasedala grantová komise NČA ve složení Karolina Jirkalová, Ladislav Kuba, Jan Šépka, Rostislav Švácha, Jaroslav Zima a členové správní rady NČA Aleš Burian, Jan Kasl, Martin Peterka. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 55 projektů, grantová komise vybrala 26 projektů, mezi které rozdělila částku 800.000 Kč.
Vybrané projekty a výše grantů budou zveřejněny po schválení výsledku výběrového řízení správní rady NČA.

Přednáška Petera Kise a Hanse Petera Halbrittera

GJF zve na přednášku
architekta Petera Kise/ PLANT - Atelier Péter Kis (HU)
a
Hanse Petera Halbrittera/ Architekten Halbritter u. Halbritter (AT),
ktera se uskutecni ve ctvrtek 16. ledna od 18 hodin
v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1.

Prednaska bude v anglickem a ceskem (simultanni preklad z nemciny) jazyce .
Vstup zdarma.

Desakralizace sokoloven

čtvrtek 9.1.2014 v 17:00 budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
přednáška Rostislava Šváchy