Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Podpořené projekty

Katalog lidové architektury

Barrister and Principal, o.p.s., Brno
publikace
20 000,- Kč

ERA 21 Ročník 2015

ERA Média s.r.o., Brno
časopis
60 000,- Kč

Česká architektura 2013-2014

Prostor-Architektura, Interiér, Design o.p.s., Praha
publikace
50 000,- Kč

Kengo Kuma

Architectura o.s./GJF Praha
výstava
30 000,- Kč

Industriál a umění

Lenka Popelová, Praha
publikace
30 000,- Kč

Život a dílo Alfréda Neumanna

Kabinet architektury o.s., Moravská Ostrava
výstava a katalog
50 000,- Kč

Tvorba míst

Společnost pro taneční a múzickou výchovu
výstava A.Caminady - Prášily na Šumavě
30 000,- Kč

Živé proStory Žďár 2015

Žijeme Žďárem o.s., Žďár nad Sázavou
přednášky, workshop a výstava
30 000,- Kč

Sídliště cz

Jitka Molnárová, Konárovice
video, publikace, web
15 000,- Kč

Život v architektuře

Umění do Znojma, z.s.
výstava, přednášky, Den architektury Znojmo
30 000,- Kč

Tištěná architektura

o.s. PLAC, Jablonec nad Nisou
cyklus přednášek ve Vladimírově knihkupectví Jablonec
30 000,- Kč

Jablonec-Gablonz.net

o.s. PLAC, Jablonec nad Nisou
online databáze architektů a staveb
15 000,- Kč

Architektura ve vzdělávání

Kristýna Stará, Praha
zpracování informací pro internetový portál
20 000,- Kč

Offcity architekti 2015

o.s. Offcity, Pardubice
cyklus přednášek
30 000,- Kč

Ostravské přednášky a akce věnované architektuře

Fiducia o.s., Ostrava
cyklus přednášek
40 000,- Kč

Open House Praha 2015

Open House Praha z.ú.
festival
20 000,- Kč

Cena Rudolfa Eitelbetgera za realizaci v oblasti architektury

Za krásnou Olomouc o.s., Olomouc
soutěž a výstava
20 000,- Kč

Základy urbanistické gramotnosti

4AM z.s. Brno
výstava
50 000,- Kč

Konsonance moderny

4AM z.s. Brno
dokumetární film
30 000,- Kč

Vo Trong Nghia Architects

Galerie architektury Brno o.s.
výstava
75 000,- Kč

6 přednášek o architektuře

Aarchitektura o.s., Zlín
cyklus sympozií
30 000,- Kč

Mezinárodní den architektury 2015

o.s. Kruh, Praha
oslava dne architektury
100 000,- Kč

Švýcarsko-české inspirace

o.s. Kruh, Praha
sborník textů
30 000,- Kč

Architektky

o.s. Kruh, Praha
cyklus přednášek
40 000,- Kč

Publikace o urban.kompozicích území prům.podniků

Tereza Vokurková, Jablonec nad Nisou
publikace
30 000,- Kč

Lidová škola urbanismu

Praguewatch o.s. Praha
cyklus přednášek
15 000,- Kč

24 Bauwerke/24staveb

Markéta Mráčková Praha
publikace
30 000,- Kč

Auguste Perret a česká architektura

Nakladatelství Aula, Praha
publikace
30 000,- Kč

2015  2014 >

Aktuality

VŘ na provozovatele galerie architektury na Betlémském náměstí v Praze

Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele galerie architektury v nadačních výstavních prostorách v domě na Betlémském náměstí v Praze na období 1. ledna 2018 až 31. prosince 2022.

Galerista by měl v tomto období navázat na mnohaletou tradici architektonických výstav aktivitami rozšiřujícími dosavadní Galerii JF na Centrum architektury, jehož cílem bude kromě prezentace významné domácí a světové architektonické tvorby posunout téma architektury směrem k širší laické veřejnosti a k intenzivnějšímu propojení s reálným životem lidí, měst a krajiny.
Vítáni budou zejména uchazeči se vzděláním z oborů souvisejících s architekturou, s tuzemskou nebo zahraniční zkušeností s prezentací architektury, s názorem, nadhledem, s přesahem a vizí, se schopností řízení a koordinace širokého záběru aktivit, se zkušenostmi s mezinárodní spoluprací a s grantováním mezinárodních projektů.

Nadace poskytne vybranému galeristovi výstavní prostory za symbolické nájemné a podpoří jeho činnost nadačními příspěvky.

Zájemci nechť se přihlásí nejpozději do 26. září 2016 na korespondenční adrese Kanceláře NČA (Nadace české architektury, Mánes - Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1), popíší svoje vzdělání, praxi a vizi dalšího směřování galerie a své zkušenosti a záměry doprovodí jakýmikoliv ukázkami, odkazy či jinou prezentací, popřípadě doporučeními od uznávaných autorit.
Rozhovory s uchazeči proběhnou v září až říjnu, o výběru příštího galeristy rozhodne správní rada nadace do konce roku 2016.

Podrobné podklady pro zájemce budou k dispozici na základě emailové žádosti na adrese: nca@nca.cz.