Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Podpořené projekty

Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2017

Pěstuj prostor, z.s.
16 500 Kč

Cena Rudolfa Eitelberga 2017

Za krásnou Olomouc, z.s.
16 500 Kč

Architekt Hubert Gessner a Valašské Klobouky

Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách
16 500 Kč

Tištěná architektura

Plac, z.s
16 500 Kč

Letters to the Mayor

Norm - a galerie
10 500 Kč

Česká architektura 2015 - 2016

Prostor - architektura, interiér, design
41 000 Kč

Offcity architekti 2017

Offcity, z.s.
16 500 kč

Vybudovali jsme..! Wir haben gebaut ...!

Novela Bohemica, s.r.o.
16 500 Kč

PLÁN/Mezinárodní konference

Galerie Architektury Brno, z.s.
57 000 kč

Krajina Města 1990 - 2015

Galerie Architektury Brno, z.s.
57 000 Kč

Den architektury 2017

Kruh z.s.
65 500 Kč

Jiná optika

Kruh z.s.
49 000 Kč

Opavská cena J.M. Olbricha

Za Opavu, z.s.
12 000 Kč

Uvolněné spoje

Jiří Suchomel
16 500 Kč

ZIN 2, ZIN 3

4AM
24 500 Kč

Visiting Planners

4AM
16 500 Kč

Dialogy s historií

Bubec, o.p.s.
10 500 Kč

Bearth + Deplazes/Amur

Architectura, z.s.
16 500 kč

Karel Fiala a Blatná

navíc, z.s.
10 000 kč

reSite 2017: In/visible City

reSite z.s.
16 500 Kč

Visiting Editors

Fenester
10 000 Kč

Časopis Stavba, ročník 2017

Business Media CZ, s.r.o.
41 000 Kč

Respekt Madam @KVIFF

Respekt Madam
10 000 Kč

Architektura v kině počtvrté, hrající (si) architekti

Spolek " Zachraňme kino Varšava"
10 000 Kč

Plánuj Hradec 2017

Kruh pro občanskou společnost
10 500 Kč

ERA 21, ročník 2017

ERA Média, s.r.o.
49 000 Kč

2017  2016 >

Aktuality

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE GALERIE V BRNĚ

Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele galerie architektury v nadačních výstavních prostorách v domě na Starobrněnské ulici v Brně na období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2023.
Galerista by měl v tomto období navázat na tradici architektonických výstav novým výstavním programem, jehož cílem bude kromě prezentace významné domácí a světové architektonické tvorby zpřístupnit téma architektury širší laické veřejnosti a propojit je s reálným životem lidí, měst a krajiny.
Vítáni budou zejména uchazeči se vzděláním z oborů souvisejících s architekturou, s tuzemskou nebo zahraniční zkušeností s prezentací architektury, s názorem, nadhledem, s přesahem a vizí, se schopností řízení a koordinace širšího záběru aktivit, se zkušenostmi s mezinárodní spoluprací a s grantováním tuzemských, popř. mezinárodních projektů.
Nadace poskytne vybranému galeristovi výstavní prostory za symbolické nájemné a podpoří jeho činnost nadačními příspěvky.
Zájemci nechť se přihlásí nejpozději do 30. června 2018 na korespondenční adrese Kanceláře NČA (Nadace české architektury, Mánes - Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1), popíší svoje vzdělání, praxi a vizi dalšího směřování galerie a své zkušenosti a záměry doprovodí jakýmikoliv ukázkami, odkazy či jinou prezentací, popřípadě doporučeními od uznávaných autorit.
Rozhovory s uchazeči proběhnou v letních měsících, o výběru příštího galeristy rozhodne správní rada nadace do konce září 2018.
Podrobné podklady pro zájemce budou k dispozici na základě emailové žádosti na adrese: nca@nca.cz.

VR-brno