Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes. Z důvodů rekonstrukce Mánesa je kancelář NČA přechodně na nové adrese: FA ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 29 Praha 6.

Aktuální výběrové řízení 2014

1Vyhlášené výběrové řízení
Výstava
1Ukradená galerie/cyklus o mladé české architektuře
SUA o.s., Praha
20000 Kč
2Základy urbanistické gramotnosti II
4AM o.s. Brno
20000 Kč
3Model Baugruppen
Marek Kopec, Klecany
40000 Kč
4Krajina-město-veřejný prostor
Architectura o.s., Praha
40000 Kč
CELKEM120000 Kč
Výstava + Katalog
1Zvi Hecker, Architekt - fáze II.
Kabinet architektury o.s., Ostrava
40000 Kč
CELKEM40000 Kč
Publikace
1Česká architektura 2012-2013
Prostor-Architektura,interiér,design o.p.s., Praha
30000 Kč
2J.H.Crawford: Carfree Cities
Partnerství o.p.s., Brno
20000 Kč
3R.Buckminster Fuller: Education Automatio
Mox Nox s.r.o., Dolní Kounice
20000 Kč
4Spiro Kostof: The City Shaped
Mon Nox s.r.o., Dolní Kounice
20000 Kč
5Sídliště Solidarita
Archiv výtvarného umění, o.s., Kostelec nad Černými Lesy
20000 Kč
6Vladimir Paperny: Kultura dvě
Martin Souček/Nakladatelství Arbor Vitae Řevnice
35000 Kč
7Průvodce po výtvarném umění ve veřejném prostoru
PLAC o.s., Jablonec nad Nisou
20000 Kč
8Bienále 2014 - 100 mil. m2
Martin Hejl, Praha
20000 Kč
9Rem Koolhaas: Texty
Zlatý řez o.s. Praha
15000 Kč
10Čtyři cesty ke koldomu
Zlatý řez o.s. Praha
30000 Kč
11Colin Rowe, Fred Koetter: Collage City
Pavel Jungmann/Nakladateství Archa, Zlín
20000 Kč
12Bedřich Feuerstein Cesta do nejvýtvarnější země světa
Karel Kerlický/Nakladatelství Kant
35000 Kč
CELKEM285000 Kč
Přednášky
1Švýcarská inspirace
Kruh o.s. Praha
40000 Kč
2Ostravské přednášky a akce o architektuře
Fiducia o.s. Ostrava
30000 Kč
3Tištěná architektura
PLAC o.s., Jablonec nad Nisou
20000 Kč
4Offcity architekti 2014
Offcity o.s., Pardubice
30000 Kč
52.ročník Lidové školy urbanismu 2014
Prague Watch o.s., Praha
20000 Kč
6kina Varšava Liberec
x-fatul o.s. při FUA TUL Liberec
15000 Kč
CELKEM155000 Kč
Konference
1Médium : výstava
4AM o.s. Brno
20000 Kč
CELKEM20000 Kč
Propagace architektury
1Mezinárodní den architektury 2014
Kruh o.s., Praha
150000 Kč
CELKEM150000 Kč
Časopis
1ERA21 ročník 2014
ERA Média s.r.o. Brno
30000 Kč
CELKEM30000 Kč

Výběrové řízení na rozdělení grantů pro rok 2014

Finančním zdrojem výběrového řízení jsou výnosy z pronájmu nemovitostí v Praze a v Brně a dále pak finanční výnosy z částky 35 977 000 Kč, kterou NČA získala z NIF na základě výběrového řízení vyhlášeného Úřadem vlády ČR v lednu 2001. Využití těchto finančních prostředků je vázáno smlouvou s FNM, finanční prostředky jsou vloženy formou podílových listů do nadačního jmění a nadace pravidelně rozděluje jejich výnosy.
Návrh rozdělení grantů mezi vybrané projekty připravuje grantová komise složená ze zástupců správní rady a přizvaných odborníků. Konečné rozhodnutí podléhá schválení správní rady.

V letošním roce zasedala grantová komise ve složení:
Karolina Jirkalová, Ladislav Kuba, Jan Šépka, Rostislav Švácha, Jaroslav Zima (přizvaní nezávislí odborníci) a členové správní rady Aleš Burian, Martin Peterka, Jan Kasl.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 55projektů s požadavkem na cca
4 459 438 Kč.
Ve výběrovém řízení bylo rozděleno 800 000 Kč mezi 26 vybraných projektů, přehled vybraných projektů a udělených grantů ke stažení zde:
přehled granty2014.Ostatní granty udělené v roce 2014

Správní rada NČA uděluje, počínaje rokem 2012, zvláštní granty pro podporu Galerie Jaroslava Fragnera GJF v Praze a Galerie architektury GAB v Brně - galerií umístěných v objektech NČA a provozovaných na základě výběrového řízení občanskými sdruženími - Architectura o.s. v Praze a Galerie Architektury Brno o.s. v Brně.

Galeriím bylo uděleno celkem 1,05 milionu Kč na tyto granty:
1. Provozní grant
GJF 150 000
GA 150 000
2. Grant na výstavní program
GJF 500 000
GAB 300 000

Výstavní program Galerie Jaroslava Fragnera na rok 2014 ke stažení zde:
program_GJF2014

Výstavní program Galerie architektury Brno na rok 2014 ke stažení zde:
program_GAB2014