Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes. Z důvodů rekonstrukce Mánesa je kancelář NČA přechodně na nové adrese: FA ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 29 Praha 6.

Podpořené projekty

Česká architektura 2012-2013

30.000,-
Ročenka představuje 35 nejzajímavějších staveb vybraných architektem Zdeňkem Jiranem.
Křest proběhne ve čtvrtek 17. dubna 2014 v 18.30 hodin v Observatoři Žižkovské televizní věže,
Mahlerovy sady 1, Praha 3.

Švýcarská inspirace

40.000,-
Kruh o.s. ve spolupráci s Fakultou architektury ETH v Curychu připravili pro zájemce o architekturu prestižní cyklus přednášek s názvem Švýcarsko-české inspirace. Během letošního roku v Praze vystoupí řada špičkových architektů, teoretiků a historiků architektury.
Představí aktuální tendence ve světové architektuře, a to jak na praktické, tak teoretické rovině, a přiblíží publiku švýcarskou architekturu, která je jednou z nejkompaktnějších a nejinspirativnějších architektur v Evropě. Všechny přednášky jsou zdarma a budou simultánně tlumočeny do českého jazyka. Projekt navazuje na úspěšné a divácky velmi navštěvované cykly představující architekturu jednotlivých evropských zemí – cyklus francouzský, španělský a holandský.
Sedm přednáškových a diskusních večerů bude probíhat do března 2014. Cyklus otevře ve čtvrtek 6. 3. 2014 architekt Christian Kerez, který v současnosti projektuje netradiční rodinný dům i do České republiky. Christian Kerez se narodil v roce 1962 ve Venezuele a vystudoval architekturu na škole ETH, kterou zároveň na přednášce bude zastupovat již jako profesor. Nejprve se intenzivně věnoval publikování na téma fotografie architektury, v současnosti se věnuje návrhům a pracuje na rozdílných projektech různého rozsahu ve Francii, České republice, Brazílii nebo Číně. Jeho projekty se objevují na většině významných přehlídek současného umění a architektury a věnují se jim prestižní světová média. Mezi jeho nejzajímavější realizace patří Muzeum umění ve Vaduzu – černý objekt uprostřed města, který projektoval společně s kanceláří Morger & Degelo Architects, a dále hojně publikovaná prosklená novostavba školy s odvážnou konstrukcí v Leutschenbachu v Curychu. Proslavil se ale i drobnou stavbou kapličky v betonu (Oberrealta Chapel) v 90. letech.

čt 06/03/14, 19:30 Christian Kerez
Aula Právnické fakulty UK, nám Curieových 7, Praha 1
Christian Kerez se narodil ve venezuelském Maracaibu v roce 1962. Nejprve se intenzivně věnoval fotografování architektury. V roce 1993 si v Curychu založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 2001 hostoval na ETH v Curychu, o dva roky později se zde stal docentem a za dalších šest let profesorem. Momentálně se účastní mnoha rozličných projektů ve Francii, České republice, Brazílii a Číně.
www.kerez.ch

čt 03/04/14, 19:30 dvě přednášky: Philip Ursprung a Tom Emerson
Philip Ursprung Stavěné obrazy: Herzog & de Meuron
Tom Emerson: Nikdy moderní.
Philip Ursprung je profesorem dějin umění a architektury na ETH v Curychu a na své přednášce s názvem Stavěné obrazy: Herzog & de Meuron ukáže, jak se švýcarské duo Herzog a de Meuron, jedni z nejvýznamnějších architektů současnosti, podílejí na tzv. „ikonickém obratu“ v architektuře. Jacques Herzog a Pierre de Meuron z Basileje společně tvoří od roku 1978. Pro své výjimečné stavby, kde propojují architekturu s výtvarným uměním, byli v roce 2001 oceněni prestižní Pritzkerovou cenou pro architekturu. Spolupracují s významnými umělci jako je Thomas Ruff, Jeff Wall nebo Ai Weiwei (Pekingský národní stadion, tzv. Ptačí hnízdo, 2008, nebo Serpentine Gallery Pavilion, 2012). Philip Ursprung byl v roce 2002 přizván, aby ve spolupráci s těmito architekty připravil v roce 2002 výstavu Herzog & de Meuron: Archeology of the Mind (Herzog & de Meuron: archeologie mysli) a katalog Herzog & de Meuron: Natural History (Herzog & de Meuron: přirozená historie; 2002). Je také editorem sborníku Caruso St John: Almost Everything (Caruso St John: téměř vše; 2008) v níž představuje práci významného londýnského architekta Adama Carusa, který rovněž v říjnu vystoupí v Praze a který působí na ETH v Curychu.
Více o architektech Jacques Herzog a Pierre de Meuron naleznete zde: https://www.herzogdemeuron.com/index.html
Tom Emerson ve své přednášce Nikdy moderní ukáže, že znovu využívání (re-use) se postupně stává hlavním paradigmatem architektury 21. století na západě a střídá tak modernistické paradigma stavět vše nově. Tom Emerson v roce 2001 založil v Londýně společně se Stephanie Macdonaldovou ateliér 6a architects , který se již od počátku stal jedním z nejuznávanějších architektonických kanceláří v Británii. 6a architects zrealizovalo několik galerií současného umění v Londýně, ve svých návrzích se zabývají znovuvyužíváním již existujících prvků či toho, co je zrovna po ruce. Nejde jen o opětovné využívání starých budov nebo jejich materiálů, ale také o recyklaci příběhů, které podporují vznik nového autorského přístupu. V roce 2012 obdrželi 6a architects ocenění Schelling Medal za architekturu a Národní cenu RIBA. Pod názvem Never Modern (Nikdy moderní) vyšla v minulém roce v nakladatelství Park Books kniha, v níž se Irénée Scalbertová věnuje roli příběhu, historie a přivlastňování v práci ateliéru 6a architects.
Tom Emerson od roku 2010 působí jako profesor architektury a designu na curyšské ETH. Společně se studenty realizuje modely velikosti pavilonů, na nichž si studenti zkoušejí jak konstrukční možnosti materiálů, tak prostorové vlastnosti svých návrhů. Tom Emerson je také autorem řady článků nejen o architektuře, ale také o umění a literatuře.
http://www.6a.co.uk/
www.emerson.arch.ethz.ch

čt 15/05/14, 19:30 dvě přednášky: Fabio Gramazio a Tony Kotnik
Jak roboti mění architekturu? Co nového do navrhování a stavění přináší potenciál současné digitální technologie? Jak dalece konstrukce ovlivňuje architekturu? Jaká je dynamika vztahů mezi návrhem, geometrií a samotnou stavbou?
Tyto a další otázky zodpoví 15. května v 19.30 v Kině Světozor švýcarští architekti Fabio Gramazio a Tony Kotnik, kteří se zabývají výzkumem a vývojem nových řešení v oblasti konstrukce a materiálů. Zkoumají možnosti propojení datových informací a hmoty, programování a konstrukce, které nazývají „Digitální materiálnost“. Jsou fascinováni tím, jak tyto těsné interakce dávají vzniknout zcela nové estetické kvalitě architektury.

čt 06/06/14, 19:30 dvě přednášky: architekt GÜNTHER VOGT a teoretik architektury ÁKOS MORAVÁNSZKY
GÜNTHER VOGT se zamýšlí na tím jak VRÁTIT KRAJINU DO MĚST a kde je hranice mezi městem a krajinou. Vrací se zpět ke kořenům, víc než na design se soustředí na vztah k místu. Provádí výzkum v terénu, jehož nedostatek v kontextu evropské krajinné architektury kritizuje. Pracuje s modely, aby ukázal prostorovou perspektivu budoucích uživatelů.
Vogt Landscape Architects si získali celosvětové renomé realizacemi mezi než patří úprava prostranství před Tate Modern v Londýně. Největších projektem je Novartis Campus Park v Basileji, geomorfologická a vegetační interpretace krajiny údolí horního Rýna. Studio spolupracuje s předními světovými architekty jako duo HERZOG & DE MEURON či DAVID CHIPPERFIELD. V Praze Vogt Landscape Architects navrhli urbanistické řešení a zahradní architekturu rezidenčního projektu Cornlofts Šaldova v Karlíně od vídeňských architektů Baumschlager – Eberle (2005-2009).
Günther Vogt (1957, Balzers), profesor krajinné architektury na ETH v Curychu, v roce 2012 byl vyznamenán – jako první krajinný architekt – cenou Meret Oppenheim, určenou švýcarským umělcům.

ÁKOS MORAVÁNSZKY zkoumá zájem o atmosféru a zachycení okamžiku v současné švýcarské architektuře (slavný pavilon Petera Zumthora pro Expo 2000), vztah mezi estetikou atmosfér a údajnou jednoduchostí tzv. švýcarského minimalismu. Místo důrazu na znaky a jejich výklad se objevuje důraz na přítomný okamžik. “Můžou se pára, teplo nebo světlo stát novými cihlami dnešního stavění?“ ptá se architekt Philipp Rahm, představitel mladé radikální generace švýcarských architektů, ve svém MANIFESTU ZA METEOROLOGICKOU ARCHITEKTURU.
Ákos Moravánszky (1950, Stoličný Bělehrad), profesor teorie architektury na ETH v Curychu, jako jeden z mála se věnuje středoevropské architektuře (např. v kontextu habsburské monarchie). Je renomovaným autorem, píše o světových architektech (OMA, K. Sejima).
V pátek 6.6. se oba účinkující zúčastní pracovní skupiny na téma ARCHITEKTURA, KRAJINY A ATMOSFÉRY s českými odborníky (architekty, teoretiky, zástupci nezisk. organizací) na půdě ČKA (Josefská 34/6, 118 00, Praha 1).
VÍCE NA WWW.KRUH.INFO

Švýcarská inspirace
emerson
tisk zpráva Emerson
Kruh Kotnik
Kruh přednášky

J.H.Crawford: Carfree Cities

20.000,-
Publikace popisuje principy konceptu města bez aut. U příležitosti jejího vydání bude její autor J.H.Crawford pozván do ČR a proběhne společný workshop.

Mezinárodní den architektury 2014

150.000,-
První říjnový víkend 4.-5.10.2014 budou mít možnost obyvatelé českých a moravských měst a obcí navštívit v rámci oslavy Dne architektury výjimečné stavby za doprovodu architektů, teoretiků a historiků architektury.

Kruh Den architektury

ERA21 ročník 2014

30.000,-
V současné době nejrespektovanější profesní časopis o architektuře v ČR. V průběhu roku vyjde 6 čísel.

01/2014
O architektuře víc! Hmota a čas
Dnešní praxe památkové péče je plná rozporů. I toto číslo časopisu ERA21 přináší různé, často protichůdné pohledy. Otázka kompetencí jednotlivých oborů a hledání modu vivendi je dnes aktuální více než kdy jindy. Proto jsme dali slovo jak praktikujícím architektům, tak těm ve službách památkové péče, stejně jako historikům umění....... Filip Landa

02/2014
O architektuře víc! Viditelná města
Proleťte se s námi Amsterodamem, Kodaní, Vídní a Curychem, městy, která se pravidelně umísťují na předních příčkách mezinárodního hodnocení kvality života. Možná nám v určitých momentech mohou připomínat i naše prostředí. V čem jsou výjimečná? Čím nás mohou inspirovat v plánování a architektuře? ...... Marcela Steinbachová

ERA newsletter

R.Buckminster Fuller: Education Automatio

20.000,-
Publikace je nadčasovou knihou překračující hranice architektury. Autor ve světle revoluce v informačních technologiích předvídá změny ve vzdělávacím systému.

Spiro Kostof: The City Shaped

20.000,-
Publikace patří mezi klasická urbanistická díla, ve které autor předkládá přehled forem městské zástavby.

Sídliště Solidarita

20.000,-
Publikace představí profil svébytného pražského území sídliště Solidarita. Vedle odborných textů budou publikovány i rozhovory s místními obyvateli. Širší analýza této lokality může sloužit jako úspěšný urbanistický model a stát se inspirací pro současnou výstavbu.

Vladimir Paperny: Kultura dvě

35.000,-
Publikace, věnovaná architektuře stalinské epochy, nabízí jiný pohled na období, které si naše společnost zvykla zavrhovat a jehož hodnocení bývá plné nepochopení.

Zvi Hecker, Architekt - fáze II.

40.000,-
Mezinárodní festival Archikultura 2014 zahájí legenda světové architektury Zvi Hecker, který přijede do Ostravy na vernisáž výstavy svých architektonických prací. Vernisáž se koná 6. března v 17:00 hodin v Kabinetu architektury ostravského Domu umění (Galerie výtvarného uměni v ostarvě, p.o.). Kurátoři výstavy Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec jsou rovněž organizátory festivalu Archikultura 2014, který se letos bude konat od 6. března až do konce dubna v Ostravě, Glivicích, Katovicích a Žilině. / http://kabinetarchitektury.cz/tema/archikultura-2014/
Zvi Hecker
Kabinet architektury / Dům umění – Velký sál / Ostrava / 7. 3. – 27. 4. 2014 / vernisáž 6. 3. 2014 v 17.00 hodin
Zvi Hecker – narodil se roku 1931 v Krakově, vyrostl v Samarkandu, studoval architekturu na Technionu v Haifě a malířství na Avni Institute of Art and Design v Tel Avivu. Učil architekturu na Lavalově univerzitě v Quebeku a na univerzitě užitého umění ve Vídni. V roce 1960 se začal věnovat praktické činnosti v Tel Avivu a od roku 1991 pracuje v Berlíně.
K jeho pracím v Izraeli patří radnice v Bat Yamu v Tel Avivu a apartmány v Dubinerově domě (společně s Alfredem Neumannem a Eldarem Sharonem), spirální apartmány v Ramat Ganu, muzeum Palmachu v Tel Avivu (spolu s Rafi Segalem) a areál vojenské akademie v Negevské poušti.
V Evropě navrhl židovskou školu Heinze Galinského v Berlíně a památník se symbolickými řadami lavic pro bývalou synagogu v berlínské Lindenstrasse (spolu s Eyalem Weizmannem a Michou Ullmanem), židovské kulturní centrum v Duisburgu a kasárna královny Máximy na amsterodamském letišti Schiphol.
V roce 1991 reprezentoval s dalšími architekty Izrael na 5. architektonickém bienále v Benátkách a zúčastnil se i 6., 7., 9. a 10. bienále. Jeho dílo je vystavováno v galeriích a muzeích v mnoha zemích.
Zvi Hecker zvítězil v řadě architektonických soutěží. V roce 1996 byl vyznamenán Německou cenou kritiků za architekturu a roku 1999 Rechterovou cenou za architekturu v Izraeli. Od roku 2013 je čestným členem Amerického ústavu architektů. Žije a pracuje v Berlíně.

Zvi Hecker se narodil v roce 1931 v Krakově, vystudoval architektury, v roce 1950 odešel do Izraele, působil v Kanadě a USA. Výstava a katalog představí profil tohoto architekta.

Ukradená galerie/cyklus o mladé české architektuře

20.000,-
Ukradená galerie UKG je síť nástěnkových galerií, ve kterých se pravidelně konají pouliční vernisáže.
V současné době probíhá v Praze, Českém Krumlově, Telči, Písku, Děčíně, Linci a Drážďanech. Program je možné sledovat na webových stránkách www.ukradenagalerie.cz

Zveme Vás na 21. díl cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci pražské sekce UKRADENÉ GALERIE, kde se představí duo z atelieru PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI.Výstava spolu s přednáškou proběhne tento čtvrtek 20. 3. od 21 hod v UKRAmodulu pod Negrelliho viaduktem (na rohu ulic Za Poříčskou bránou a Prvního pluku).

PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI
Kancelář založili Martin Prokš a Marek Přikryl v roce 2011 po předchozí spolupráci během studií na FA ČVUT v Praze, kde oba diplomovali v roce 2010 v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové.

Ing. arch. Martin Prokš (*1980 v Jihlavě)
Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. Prošel školou Aleny Šrámkové, Petra Hájka a Jana Šépky, 3 roky studoval Pozemní stavitelství na Stavební fakultě ČVUT. Pracoval například v kancelářích Petra Hájka a Tomáše Hradečného.

Ing. arch. MgA. Marek Přikryl (*1983 v Praze)
Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. V roce 2013 dokončil studium na Škole architektury na pražské AVU. V rámci pobytů v zahraničí pracoval v kancelářích Productora v Mexico City a Renzo Piano Building Workshop v Janově. V Praze spolupracoval s ateliérem Aulík-Fišer a Šépka architekti. Vedle architektonické praxe spolupracuje na krajinářských site-specific projektech s Janem Trejbalem.


Do třináctého pokračování cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci Ukradené galerie v Děčíně Podmoklech jsme pozvali pražský ateliér Ti2 architekti. Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 24.4 od 19 hod v Děčíně Podmoklech na rohu ulic Zbrojnická a Tržní.
Ti2
Ateliér založili ti2, Tomáš Kozel a Kamil Měrka, na základě dlouholetého přátelství a spolupráce v roce 2012, krátce po dokončení studia na pražské technice. Za krátkou dobu činnosti kanceláře se stihli zabývat návrhy rodinných domů,interiérů i veřejného prostoru.

Zveme Vás na 23. díl cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci pražské UKRADENÉ GALERIE. Pozvání tentokrát přijali UHLÍK ARCHITEKTI. Výstava spolu s přednáškou proběhne tento čtvrtek 1. 5. od 21 hod v UKRAmodulu na náplavce na Výtoni u Avoid Floating Gallery.
UHLÍK ARCHITEKTI
"Chceme dělat lepší prostředí pro život. Cíl se zdá prostý: postavit jednoduchý, chytrý, perfektně fungující dům, s dobrým prostorem, za rozumné náklady, ve kterém se budou lidé dobře cítit. Dům dobře zasazený do okolního prostředí. Není však jednoduché toho dosáhnout. Dům se vlivem překotného vývoje technologií proměňuje, komplikuje. Už jen všechny části udržet pohromadě, v rovnováze je nesnadný úkol. Najít odpovídající formy pro nové potřeby, materiály a technologie a přitom udržet to podstatné z minulosti.
"Kultura je údržba". Hodnoty z minulosti je třeba chránit a stavět na nich. To je úkol nejzodpovědnější. Zabýváme se také detailem, ten ale musí být v rovnováze se stavbou. Považujeme za důležité zachovat si selský rozum a odstup. Dobře naslouchat klientovi nesmí být pouhá fráze, ale metoda práce, úhelný kámen navrhování."

Ukradená galerie v Děčíně Podmoklech Vás zve na další pokračování z cyklu o mladé české architektuře. Tentokrát se představí ateliér FAM ARCHITEKTI v čele s Pavlem Nasadilem. Výstava spolu s přednáškou se bude konat tento čtvrtek 22.5 od 19 hod na rohu ulic Zbrojnická a Tržní v Děčíně Podmoklech.
FAM ARCHITEKTI
Od roku 2005 lítáme na lince Londýn - Hlučín s občasným přestupem v Praze. Navrhujeme architekturu kontextuální, ne radikální. Hodně kreslíme a málo stavíme. Bez teorie, ale vždy s tématem. Široké spektrum projektů spojuje odpovědnost ke kontextu místa a snaha přispět k jeho obohacení nikoliv nápodobou jeho vizuálních znaků. Od počátku usilujeme o to, aby transformace architekturou pozitivně ovlivňovala člověka a jeho životní prostor. Je nás pět a půl a s klienty se přátelíme.
Přednášet budou architekti Pavel Nasadil (1975) a Pavel Nosál (1981).


Ostravské přednášky a akce o architektuře

30.000,-
Sdružení Fiducia organizuje každým rokem cyklus přednášek a besed o architektuře s architekty a historiky architektury. Aktivity přispívají nejen k pochopení architektury, ale také k identifikaci občanů s městem a návštěvníkům k poznání Ostravy a okolí.


Panelaci.cz – Výzkum architektury panelových sídlišť v České republice
O fenoménu paneláků promluví uznávaní čeští historici umění Rostislav Švácha, Michaela Jehlíková Janečková a Martin Strakoš.
Přednáška se koná ve čtvrtek 17. 4. v 18:00 Antikvariátu a klubu Fiducia.

Projekt Panelaci.cz hodlá představit panelová sídliště v České republice nikoli pouze jako problematickou součást stavebního fondu, tedy jako ony pověstné „králikárny“. Klade si totiž za cíl poprvé seriózně a ve velké šíři zpracovat fenomén panelových sídlišť v České republice. Výzkumný tým, koordinovaný Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, postupuje podle jednotlivých krajů včetně hlavního města Prahy, z každého kraje vybere několik nejdůležitějších sídlišť s akcentem na dnešní krajská města. Tato sídliště tým analyzuje z nejrůznějších hledisek. Součástí jeho výstupů se stanou hlediska architektonická, urbanistická, sociologická, statistická, hlediska památkové péče, krajinářská a podobně. K výstupům budou patřit výstavy pod širým nebem i ve výstavních sálech v krajských městech, články a vědecké publikace, edukativní programy i příspěvky v médiích. Projekt, plánovaný do roku 2017 a podporovaný Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), představí během přednášky v Ostravě Michaela Jehlíková Janečková, Rostislav Švácha a Martin Strakoš.
O projektu Panelaci.cz najdete více na:http://panelaci.cz/kratce-o-projektu

15. 6. ve 14:00 Architektonická procházka VII. a VIII. obvodem Poruby a Pustkovcem s historikem umění Martinem Strakošem

Sraz v neděli 15. června ve 14:00 na konečné autobusových linek č. 48 a 49, Průběžná ul. (konečná autobusů nedaleko Globusu).

Tentokrát se projdeme „zelenou“ stezkou mezi panelovými domy porubského sídliště a zaznamenáme různorodé podoby zdejší zástavby a její vztah ke krajině a k zeleni, tvořící důležitou součástí architektonického prostředí. Oba obvody, sedmý i osmý, představují mladší fázi výstavby Poruby, což se odráží, jak si ukážeme, v urbanistické struktuře i v řešení jednotlivých domů. Rozvolněný urbanismus sestává ze solitérních či blokově uspořádaných bytových domů velkého měřítka, postavených na pozemcích, které kdysi tvořily součást Pustkovce. Prozkoumáme vnitřní svět parků, nákupních center a parkovišť i vnější svět okružních silnic s průniky či střety sídliště s maloměstskou či venkovskou zástavbou. To vše představuje charakteristický kolorit sídlištního a městského prostředí 2. poloviny 20.
století se všemi negativními i pozitivními asociacemi, spojovanými se sídlištní výstavbou od jejích počátků až do současnosti.

Tištěná architektura

20.000,-
Cyklus přednášek "Tištěná architektura"v knihkupectví Serius v Jablonci nad Nisou odstartoval v roce 2012. Upozorňuje na zajímavé knihy týkající se architektury, představuje osobnosti z řad architektů, historiků, teoretiků a kritiků architektury. Témata přesahující kontext místního prostředí a přispívají ke kultivaci jabloneckého veřejného prostoru.
24.1.2014 Pavel Karous, autor projektu Vetřelci a volavky

Průvodce po výtvarném umění ve veřejném prostoru Jablonce nad Nisou

20.000,-
Sdružení PLAC chce vytvořit ediční řadu průvodců města Jablonce nad Nisou.
Zmapování na zdokumentování výtvarných uměleckých děl ve veřejném prostoru města bude prvním z řady těchto průvodců.

Offcity architekti 2014

30.000,-
Cyklus přednášek reagujících na aktuální témata Pardubicka.

Bienále 2014 - 100 mil. m2

20.000,-
Publikace, která vyjde jako katalog k expozici Československého pavilonu na benátském bienále, analyzuje vývoj bytové výstavby v období od roku 1914 do roku 2014.

Rem Koolhaas: Texty

15.000
publikace, která je součástí edice "čtení o architektuře" představuje výbor textů architekta a teoretika Rema Koolhasse.

Čtyři cesty ke koldomu

30.000,-
Cílem publikace je zmapovat kolektivní bydlení v Československu v období 1900-1989.

Colin Rowe, Fred Koetter: Collage City

20.000,-
Publikace rozšíří nabídku knih o urbanismu. Autoři přichází s polemikou, kdy oproti modernistickému konceptu homogenního města obhajují pestrou městskou strukturu.

2.ročník Lidové školy urbanismu 2014

20.000,-
Lidová škola urbanismu je cyklus přednášek a besed pro širokou veřejnost, který srozumitelnou formou vysvětluje problematiku městského rozvoje.

Základy urbanistické gramotnosti II

20.000,-
Cílem výstavy a následné přednášky je srozumitelnou formou shrnout aktuální názory na fungování měst a posílit základní znalosti v oblasti architektury a urbanismu u široké veřejnosti.

Médium : výstava

20.000,-
Pokračování vícedílného projektu, jenž si klade za cíl mapovat současné i minulé pohledy na vystavování architektury. V roce 2014 proběhnou 2 mezinárodní sympozia zaměřené na problematiku kurátorství architektury v souvislosti se 14.bienálem architektury v Benátkách.

Model Baugruppen

40.000,-
Projekt chce formou výstavy, diskuse a manuálu prezentovat nový model "Baugruppe" - skupinového bydlení na principu samostatné iniciativy architektů a občanů.

kino Varšava Liberec

15.000,-
Večery s architekty ve znovuotevřeném kině Varšava v Liberci organizované studentským spolkem X-Fatul.

Krajina-město-veřejný prostor

40.000,-
Festival "Krajina-město-veřejný prostor"bude zaměřen především na krajinářskou architekturu. Vedle výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera se organizátoři pokusí oživit na letní měsíce lokalitu Nákladového nádraží Žižkov.

V rámci LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014 se v úterý 24.června v 19.00 koná v Galerii Jaroslava Fragnera radi HOLANDSKÝ VEČER.
Jeho součástí bude přednáška holanského architekta Lodewijka Baljona a křest knihy k aktuální výstavě
CzechScape/Portrét současné české architektury.
Dále vystoupí kapela When We Are Wild (NL).
Více informací naleznete na:
http://www.gjf.cz/aktualne/holandsky-vecer/,
www.landscape-festival.cz a www.baljon.nl.

zveme Vás na zahájeni LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014,
v úterý 17. června 2014 v 18 hodin na Nákladovém nádraži Žižkov, Jana Želivského 2, Praha 3.
Vstup na zahájení je volný a zdarma.
Oděv neformální, zahrádkářský. Rýče a hrábě vítány.
Výstava potrvá do 9. září 2014, otevřeno denně 13 – 21 hod – bar – pláž –wifi free.
Více na www.landscape-festival.cz, www.nakladovenadrazizizkov.cz

Bedřich Feuerstein Cesta do nejvýtvarnější země světa

35.000,-
Publikace, kterou připravila Helena Čapková, je uměleckohistorická studie o životě a díle architekta Bedřicha Feuersteina s vazbou na jeho pobyt v Japonsku

2014  2013 >

Od svého založení NČA pomohla realizovat celou řadu výstav a publikací.Vedle toho trvale podporuje provoz dvou architektonických galerií - Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Obě galerie jsou umístěny v objektech NČA a jsou z důvodů souladu s nadačním zákonem pronajaty za symbolické nájemné 1Kč ročně občanským sdružením, která galerie provozují.

V pražské galerii je to občanské sdružení Architectura o.s. zastoupené Danem Mertou, brněnskou galerii bude od dubna 2013 provozovat občanské sdružení Galerie Architektury Brno o.s. zastoupené Gabrielem Sedlákem.

V souladu s rozhodnutím správní rady NČA o ukončení nájemní smlouvy se sdružením 4am k 31/12/21012 byla v lednu uzavřená smlouva s novým provozovatelem Galerie Architektury Brno o.s. zastoupeným p. Gabrielem Sedlákem. Z potenciálních zájemců, se kterými vedla o možnosti provozovat galerii správní rada v uplynulých šesti měsících rozpravu, byl program nabídnutý panem Sedlákem nejblíže představě NČA o postupné proměně brněnského domu ve skutečné Centrum architektury, oslovující co nejširší okruh zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.
Po dohodě s novým provozovatelem tak bude v první fázi znovu otevřena v dubnu 2013 galerie, následně bude do konce roku 2013 po nutných úpravách k jejímu provozu přičleněna také sousední kavárna/restaurace, která by se měla stát místem setkávání, pořádání přednášek, diskusí a dalších aktivit.
V budoucnu, v závislosti na ekonomických možnostech nadace a smluvních vztazích se stávajícími nájemci, budou doplňovány další aktivity tak, aby budoucí centrum nabídlo co nejširší programové spektrum, zahrnujících nejen výstavy, ale také jednorázové akce či workshopy, včetně přesahů do souvisejících oborů. V tomto směru bude nabídka využití zázemí budoucího Centra otevřena i dalším případným zájemcům o jejich pořádání.“

Granty NČA - prodloužení realizace projektů

Správní rada NČA, na základě žádostí příjemců nadačních příspěvků o posun realizace projektů, rozhodla takto:
1. nadační příspěvky udělené v roce 2012 s nerealizovanými projekty budou prodlouženy do konce roku 2013
Jedná se o tyto nadační příspěvky:
- Nakladatelství Arbor Vitae / Dita Dvořáková: Ladislav Žák / publikace / 20.000 Kč
- Petr Keil / Monografie Adolfa Benše / publikace / 30.000 Kč
- Petra Gajdová, Petr Klíma / Růžena Žertová / výstava+publikace / 20.000 Kč
2. nadační příspěvky udělené v roce 2011 a později musí být s definitivní platností realizovány do konce roku 2013, jinak bude požadováno vrácení grantu v plné výši.
Jedná se o tyto nadační příspěvky:
- Jan Sapák / Kniha o vile Tugendhat / publikace / 100.000 Kč
- Nakladatelství Archa / Alvaro Siza: Otázka měřítka / publikace / 20.000 Kč
- Nakladatelství Zlatý řez / Rozhovory o kritické a projektivní architektuře / publikace / 30.000 Kč
- Nakladatelství Arbor Vitae / Frederick John Kiesler - Texty / publikace / 20.000 Kč